Title Title

VI Kongres WYBIERAMY PRZYSZŁOŚĆ

VI Kongres WYBIERAMY PRZYSZŁOŚĆ
  • 30 marca 2023
  • KORD

VI Kongres WYBIERAMY PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych “KORD” zaprasza na VI Kongres “WYBIERAMY PRZYSZŁOŚĆ”

Termin: 22 kwietnia 2023
Zasięg: ogólnopolski
Miejsce: Warszawa Al.Jerozolimskie 92
Ilość uczestników ograniczona. Konieczna rejestracja* poprzez zgłoszenie e-mail: https://pl.kord.org.pl/kord-vi-zgloszenia
Cel kongresu: Edukacja obywatelska, zwiększenie zaangażowania obywateli w nadchodzących wyborach parlamentarnych 2023.

10:00 Rejestracja Uczestników

11:00 OFICJALNE OTWIARCIE
Wprowadzenie 
Część Inauguracyjna 
Honorowa uczestniczka pani Wanda Traczyk - Stawska ps.”Pączek” Powstaniec Warszawy, żołnierz Armii Krajowej.

 

11:45 ZAANGAŻOWANIE OBYWTELI W WYBORACH 2023 - JAK? KIEDY? Z KIM?
Udział wezmą:

Zofia Lutkiewicz - Prezeska Fundacja Odpowiedzialna Polityka,

Michał Leśniak - Komitet Obrony Demokracji, Marcin Skubiszewski - Prezes Stowarzyszenia Obserwatorium Wyborczego,

Małgorzata Hallewell - Współtwórczyni polonijnego projektu w Wielkiej Brytanii „Polonia Głosuje”,

Róża Rzeplińska - Prezeska Zarządu Stowarzyszenie 61, 
Moderacja: Robert Hojda Prezes Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych

 

12:45 POWYBORCZY PARLAMENT - NASZE OCZEKIWANIA
Udział wezmą:

Andrzej Chyra - Aktor,

dr Hanna Machińska - była Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich,

Agnieszka Tomasik - Dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku,

Danuta Przywara - Przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.


Moderacja: red. Piotr Maślak - Radio TokFM

 

13:45 - 15:00 Przerwa na lunch

 

15:00 SPRAWY MŁODYCH - NASZE SPRAWY

Udział wezmą:

Angelika Friedrich - Nastoletni Azyl,

Jakub Kocjan - Akcja Demokracja,

Kamil Trochimiak - Wolna Szkoła.


Moderacja: Dominik Kuc - Członek Rady Fundacji KORD
W czasie dyskusji o młodym pokoleniu porozmawiamy o tym, czego oczekują młodzi ludzie. W związku z nadchodzącymi wyborami poznamy główne nadzieje oraz wyzwania młodego pokolenia. Zaproszeni goście i gościnie opowiedzą o swojej perspektywie na różne tematy.

 

16:00 JAK PRZYWRÓCIĆ PRAWORZĄDNOŚĆ I ZAUFANIE DO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
Udział wezmą:

prok. Katarzyna Kwiatkowska - prezeska Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”,

sędzia Paweł Juszczyszyn - Członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA,

Bartosz Pilitowski - prezes Fundacji Court Watch Polska,

adw. Justyna Mazur - Naczelna Rada Adwokacka,

r.pr. Mirosław Wróblewski - Przewodniczący Komisj i Praw Człowieka KRRP, 


Moderacja: mec. Magdalena Bartosiewicz - członkini Komisji Praw Człowieka KRRP

Transmisja z Kongresu na na FB oraz YouTube Fundacji KORD (więcej informacji wkrótce)
Organizację VI Kongresu #KORD wspierają:


Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca

Krajowa Izba Radców Prawnych

Dziękujemy

* tylko zwrotne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia jest oznacza jego prawidlową rejestrację

 

 

Galeria

VI Kongres Fundacji KORD WYBIERAMY PRZYSZŁOŚĆ

Wideo