Title Title

V Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych

V Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych
  • 10 marca 2022
  • KORD

V Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych

W pierwszy weekend kwietnia 2022 odbędzie się V Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, poświęcony 25. rocznicy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Hasło przewodnie wydarzenia to rozdział II naszej ustawy zasadniczej: “Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”.

Otwieramy w sobotę, 2 kwietnia, o godz. 11:00, kiedy to Adam Bodnar - rzecznik praw obywatelskich VII kadencji, profesor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Wanda Traczyk-Stawska - działaczka społeczna, uczestniczka Powstania Warszawskiego powitają uczestników i uczestniczki kongresu. Następnie odbędzie się inauguracyjny panel dyskusyjny “25-lecie Konstytucji”, w którym udział wezmą prof. Ewa Łętowska, prof. Anna Rakowska Trela, prof. Mirosław Wyrzykowski. Dyskusję moderować będzie mec. Kinga Dagmara Siadlak.

Program kongresu został podzielony na trzy równoległe sesje tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zachęcamy do udziału aktywistki i aktywistów, przedstawicieli prodemokratycznych stowarzyszeń, organizacji i grup nieformalnych z całej Polski, osoby reprezentujące wymiar sprawiedliwości czy środowiska akademickie. Główną bohaterką spotkań będzie Konstytucja RP. Podyskutujemy o jej zapisach dotyczących wielu ważnych aspektów życia społecznego, działalności obywatelskiej i systemu prawnego.

W programie kongresu przewidziane są między innymi takie tematy jak:
sytuacja w Ukrainie z udziałem ukraińskich aktywistów działających w Polsce,
wolność mediów w Polsce - zagrożenia i szanse, panel przygotowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka,
sytuacja w wymiarze sprawiedliwości,
kryzys migracyjny i prawa człowieka, sesja przygotowana przez Amnesty International Polska,
gospodarka społeczna po pandemii,
wielokulturowość - panel, którego gospodarzem będzie KORD,
jak chronić demokrację, apelując do emocji - wykład profesora Marcina Matczaka,
prawa osób z niepełnosprawnościami,

konstytucyjne prawo wolności w nauczaniu,
czy polska Konstytucja może być tęczowa.
Będzie także czas na rozmowę o wolności artystycznej, z udziałem osób reprezentujących Polonię z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA.

W planie są ponadto spotkania o wymiarze praktycznym dla aktywistek i aktywistów, działających w grupach obywatelskich w całej Polsce, poświęcone takim zagadnieniom jak: po co grupie lider, jak mówić, żeby Cię słuchano, niesienie pomocy - o czym warto wiedzieć. W niedzielę, na zakończenie kongresu, ogłosimy wyniki konkursu “Konstytucja na szóstkę” im. Wiktora Osiatyńskiego. To konkurs organizowany przez Fundację “KORD”, skierowany do nauczycieli, na scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych na temat “Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela zapisane w Konstytucji RP”.

Link do konkursu: https://konkurs.kord.org.pl/Wszystkie sesje kongresowe odbędą się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, na IV piętrze, w salach: Skłodowskiej, Kruczkowskiego i Rudniewa.
Sesja otwierająca oraz panel dotyczący osób z niepełnosprawnościami będą tłumaczone na język migowy.
Organizatorem V Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych jest Fundacja “KORD” przy wsparciu merytorycznym prof. Adama Bodnara oraz finansowym Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca i Miasta Stołecznego Warszawy.Zapraszamy!

Razem jedziemy dla demokracji

zrzutka.pl/uhpade
nr konta 50 1600 1462 18859412 6000 0001Udział w kongresie jest bezpłatny