Title Title

Tour de Konstytucja - przystanek Londyn

Tour de Konstytucja - przystanek Londyn
  • 22 marca 2022
  • KORD

Tour de Konstytucja - przystanek Londyn

19 marca 2022 zespół Tour de Konstytucja PL spotkał się z Polonią skupioną przy KOD UK. Tematem przewodnim był stan praw człowieka i obywatela w Polsce. O łamaniu Konstytucji, o równości wszystkich wobec prawa, o prawie do uczciwego procesu w sądach niezależnych od polityków oraz o edukacji obywatelskiej opowiedzieli:

Robert Hojda - Prezes Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, Przewodniczący Komitetu Społecznego Marsz Milczenia, pomysłodawca i organizator Tour de Konstytucja Pl,

Danuta Przywara - współzałożycielka oraz wieloletnia Prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, wcześniej członkini Komitetu Helsińskiego; członkini Rady Fundacji KORD

Waldemar Żurek - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, Członek Krajowej Rady Sądownictwa dwóch kadencji (2010–2018), do marca 2018 rzecznik prasowy Rady

i Kinga Dagmara Siadlak - adwokatka, współzałożycielka Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris, Wiceprezeska Fundacji KORD.