Title Title

Podsumowanie III edycji Tour de Konstytucja

Podsumowanie III edycji Tour de Konstytucja
  • 2 października 2023
  • KORD

Podsumowanie III edycji Tour de Konstytucja

Zakończyła się III edycja obywatelskiego projektu Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych - Tour de Konstytucja.  W związku z nadchodzącymi wyborami, w tym roku jeździliśmy po Polsce pod hasłem “Głosuję na Polskę”. Podczas letnich wydarzeń, organizowanych w całej Polsce, z lokalnymi organizacjami i działaczami współorganizawaliśmy 90 przystanków, byliśmy w trasie łącznie 107 dni w (od 4 czerwca do 30 sierpnia) i w tym czasie przejechaliśmy 11 tys. kilometrów. Odbyliśmy ponad 100 debat na temat prawa wyborczego. Specjalnie na tę edycję Tour de Konstytucja, Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris opracowało 25 tematów związanych z prawem wyborczym. Uczestnicy przystanków w trakcie tej edycji mogli dowiedzieć się m. in. jaka jest rola i zadania obserwatora społecznego, męża zaufania czy członka komisji wyborczej, na czym polegają zadania Państwowej Komisji Wyborczej, na czym polega kampania wyborcza, czym są jednomandatowe okręgi wyborcze, dlaczego głosowanie jest tajne oraz czy wybory faktycznie są równe, powszechne, bezpośrednie i proporcjonalne. Nie zabrakło też tematów związanych z referendum. 

Na wydarzeniach, nad którymi oprócz organizatorów, czuwał zarząd Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych - prezes Robert Hojda i wiceprezes Kinga Dagmara Siadlak, mieliśmy zaszczyt gościć między innymi Danutę Przywarę , prof. Ewę Łętowską, prof. Mirosława Wyrzykowskiego, prof. Zdzisława Kędzię, dr Hannę Machińską, sędziego Igora Tuleyę, sędziego Wojciecha Hermelińskiego, sędziego Waldemara Żurka, sędziego Pawła Juszczyszyna, sędzię Beatę Morawiec, sędzię Annę Głowacką, sędzię Joannę Hetnarowicz-Sikorę,  r.pr. Beatę Tokaj, prok. Ewę Wrzosek, prok. Krzysztofa Parchimowicza, prok. Jarosława Onyszczuka, prof. Wojciecha Sadurskiego, sędziego Jerzego Stępnia, adw. prof. Michała Romanowskiego, adw. Annę Bogucką-Skowrońską, adw. Paulinę Kieszkowską - Knapik, adw. Karolinę Kuszlewicz, adw. Grzegorza Kukowkę, r.pr Mirosława Wróblewskiego, r.pr. Magdalenę Bartosiewicz,  red. Aleksandrę Pawlicką, red. Piotra Maślaka, red. Katarzynę Kasię, red. Adama Wajraka, Irka Grina, Katarzynę Batko -Tołuć, a także artystów: Zbigniewa Hołdysa, Marię Seweryn, Katarzynę Chlebny, Krzysztofa Głuchowskiego, Grzegorza Łukawskiego, Andrzeja Chyrę, Tadeusza Woźniaka,Krzysztofa Zalewskiego, i wiele innych znakomitych osób, których nie jesteśmy w stanie tutaj wszystkich wymienić.

Podczas naszych spotkań rozdaliśmy ok. 10 tys. Konstytucji. Uczestnicy przystanków zabrali do domów blisko 50 tys. ulotek informacyjnych. Ponadto rozdaliśmy blisko 6 tys. Konstytucji dla Dzieci. 

 

 

Czym jest Tour de Konstytucja?

 


To misja umacniania społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwa świadomego i wyedukowanego prawnie. To projekt, który tworzy więzi i buduje relacje społeczne, relacje pomiędzy organizacjami, uczy współpracy i odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość. Projekt, który otwiera społecznościom lokalnym oczy na ich prawa i obowiązki. Te zawarte w naszej Konstytucji, ale i prawie unijnym i dalej międzynarodowym.
Jesteśmy wdzięczni za obecność każdej Uczestniczki i każdego Uczestnika, a także pełni uznania dla organizatorów w terenie, którzy z pietyzmem i ogromnym nakładem twórczej pracy tworzyli te wydarzenia.

Na trasie czekały na nas nie tylko przyjemne niespodzianki. W sierpniu, w samym środku podróży po Polsce - nasz TourBus uległ awarii, która skutecznie unieruchomiła go na cały miesiąc. W tej trudnej sytuacji nie zostaliśmy sami. Natychmiast z pomocą przybyli Obywatele i organizacje pozarządowe. Ogromne koszty, które trzeba było ponieść w związku z transportem TourBusa do Warszawy, wynajmem pojazdu zastępczego oraz naprawą uszkodzonego silnika, zostały pokryte ze zbiórki publicznej, a także z pomocy udzielonej nam na ten konkretnie cel przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Fundusz Obywatelski.
A tak ocenili nasze działania dr Hanna Machińska, Agnieszka Holland,   i sędzia Wojciech Hermeliński, prof. Michał Romanowski oraz Adam August Michallik.

dr Hanna Machińska
Spotkania i debaty  organizowane w ramach Tour de Konstytucja są niezwykłą inspiracją dla lepszego zrozumienia  Konstytucji i zawartych w niej praw. To budzenie świadomości konstytucyjnej  przynosi nam nową energię, daje nam siłę i moc sprawczą.  Uczymy się  korzystania z naszych praw i rozumienia czym są rządy prawa  i poszanowanie demokracji. Tour de Konstytucja jest genialnym projektem Roberta Hojdy  i Kingi Dagmary Siadlak, który powinien znaleźć wielu naśladowców. Jest to projekt adresowany do wielu pokoleń, bo Konstytucja jest tarczą nas wszystkich .

sędzia Wojciech Hermeliński
Nie mógł Robert wymyślić lepszego przedsięwzięcia, niż Tour de Konstytucja. Mimo, że to już trzeci rok tej akcji, to zainteresowanie nią nie tylko nie osłabło, ale nawet się zwiększyło. Niewątpliwie rok wyborczy temu sprzyjał, stąd też wszystkie przystanki poświęcone były zagadnieniom związanym z Kodeksem Wyborczym i nadchodzącymi wyborami do parlamentu. Nie jestem rekordzistą w ilości odwiedzonych przystanków, tak jak Danusia Przywara, ale to co zobaczyłem i doświadczyłem podróżując Tourbusem i spotykając się z mieszkańcami poszczególnych miejscowości, pozostanie na długo w pamięci. Ogromna satysfakcja gdy widziało się uczestników przystanków z zainteresowaniem przysłuchujących się naszym wypowiedziom, zadających pytania czy wygłaszających komentarze. Czasem byliśmy trochę zawiedzeni, gdy nie przyszło tylu chętnych na ilu liczyliśmy, ale jakość dyskusji i jej temperatura nam to wynagradzała. Mam satysfakcję, że w jakiejś mierze przyczyniliśmy się - my wszyscy, prawnicy ale też lokalni przedstawiciele organizujący spotkania - do edukacji prawniczej, w szczególności wyborczej obywateli. Ale jeszcze większa satysfakcja bierze się stąd, że zdołaliśmy przyciągnąć do idei Tour młodzież. To właśnie im poświęcona będzie przyszłoroczna edycja Tour de Konstytucja. Cieszy mnie to szczególnie.

prof. Michał Romanowski
Finał Tour de Konstytucja kończący wielomiesięczny objazd po całej Polsce organizowany przez Roberta Hojdę i którego pomysłodawcą jest Robert, stał się po 1989 r. najważniejszą, oddolną inicjatywą obywatelską budowania świadomości społecznej i szerzenia wiedzy o Konstytucji oraz jej znaczenia dla codziennego życia każdego z nas. Tour de Konstytucja szerzy wiedzę o naszych wolnościach i prawach, o prawie do decydowaniu o naszych wyborach i o naszym prawie do wolności od strachu przed władzą autorytarną, która dąży do tego, aby rządzeni służyli rządzącym. Sędziowie stoją na straży naszych wolności i praw.

Adam August Michalik
Od tego roku jako Młodzi o Polityce rozpoczęliśmy współpracę z projektem Tour de Konstytucja. Jestem bardzo wdzięczny Robertowi i Kindze za to, że tak szeroko otworzyli ten projekt na młodych. Dla mnie oraz moich rówieśniczek i rówieśników możliwość współtworzenia tej akcji z tak zasłużonymi dla naszego kraju postaciami jak Danuta Przywara, dr Hanna Machińska czy sędzia Wojciech Hermeliński to duże wyróżnienie, ogromna przyjemność i wielka lekcja. Nie ukrywam, że spośród wielu współprac, które jako Młodzi o Polityce podjęliśmy w tym roku, z tej cieszę się najbardziej. Udział w Tour de Konstytucja to niepowtarzalna szansa, aby wyrwać się z otaczającej nas rzeczywistości, z lokalnej społeczności, którą świetnie znamy. To szansa, aby dotknąć czegoś innego. Tak rozumiana edukacja obywatelska, praca u podstaw jest mi szczególnie bliska. W taką edukację obywatelską po prostu wierzę.

Projekt Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych nie byłby możliwy do zrealizowania gdyby nie wsparcie finansowe wiodącego darczyńcy - Adwokatury Polskiej, ale również Krajowej Izby Radców Prawnych, Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca, Fundacji Wolności Gospodarczej, Open Society Fundation oraz Fundacji im. Stefana Batorego.
Za to wsparcie gorąco dziękujemy tak w imieniu Fundacji jak i wszystkich tych, którzy wzięli udział w III Edycji Tour de Konstytucja.

Za każdą złotówkę dziękujemy również każdemu, kto zasilił naszą zbiórkę publiczną. Dzięki Wam możemy więcej.

Pomoc finansowa jest oczywiście niezwykle istotna, niemniej jednak podziękowania należą się również podmiotom, które wsparły nas na innych polach. Helsińska Fundacja Praw Człowieka i wspomniane już wcześniej Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris - dziękujemy za wsparcie merytoryczne. Stowarzyszeniu Radomianie dla Demokracji za wsparcie technologiczne, Teatrowi im. Juliusza Słowackiego niskie ukłony za patronat kulturalny, a Gazecie wyborczej i Radiu Tok FM ogromne podziękowanie za patronat medialny.

Ogromne serce mieli dla nas także wolontariuszki i wolontariusze, którzy spędzając setki, jak nie tysiące godzin pracowali nad wspólnym sukcesem Tour de Konstytucja. Bez Was i Waszej pracy projekt Tour de Konstytucja po prostu by się nie wydarzył. 

I na koniec już… dziękujemy wszystkim organizacjom i osobom prywatnym, które podjęły niemały wysiłek współorganizacji przystanków w całej Polsce. Jesteśmy szczęśliwi mogąc powiedzieć dziś, że Tour de Konstytucja w jej ostatecznym kształcie - to nasze wspólne dzieło. Dziś wszyscy możemy powiedzieć, że “Głosujemy na Polskę.”