Archiwum

USTALENIA KOMISJI PROGRAMOWEJ z 21 listopada

21 listopada 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie komisji programowej KORD II.

Celem Komisji Programowej jest wypracowanie kompromisowych sformułowań postulatów zgłaszanych przez różne grupy obywatelskie pod adresem sprawujących władzę i partii opozycyjnych. To czego domagaliśmy się w czasie demonstracji i w protestach ulicznych teraz trzeba wyrazić w formie programów i zadań dla rządzących.

Kongres powinien otworzyć drzwi i stworzyć kanały komunikacji z najmniejszymi grupami – ale bez budowania formalnej struktury. Chcemy dotrzeć do małych miejscowości, zmobilizować lokalne grupy i udzielać im pomocy organizacyjnej oraz merytorycznej. 

Chcemy mówić co jest dla nas najważniejsze (wartości, zasady współpracy, wzajemne wsparcie), a przekaz powinien być sformułowany w jak najprostszej formie. 

Nasza oferta powinna być skierowana do wszystkich ludzi dobrej woli – bez względu na przekonania polityczne, czy różnice światopoglądowe, a celem jest zasypywanie wykopanych przez polityków rowów i zmniejszanie podziałów poprzez skupienie uwagi na wspólnych problemach i sprawach. Szukamy odpowiedzi na pytania: Jak zakończyć wojnę Polsko-polską? oraz Jakiej Polski chcemy? 

Spróbujemy sformułować przekaz do polityków w jakich sprawach mogą liczyć na poparcie obywateli, a z jakimi patologiami będziemy zdecydowanie walczyć. Aby się z nami politycy liczyli musimy pokazać siłę, umiejętność współpracy i zmierzyć się z pytaniem: Jak wygrać wybory?. 

KORD jest płaszczyzną porozumienia ruchów obywatelskich i 5 stycznia chcemy zapoznać opinię publiczną z programem który wspólnie uzgodnimy. Oprócz programu i uchwał  na Kongresie, dla przedstawicieli grup będzie możliwość zabrania głosu w dyskusji (max. 3 min.)  

Najważniejsze jest zapewnienie obywatelom w terenie wpływu na program KORD II. Dlatego wszelkie formularze, proponowane sposoby zgłaszania projektów powinny być upowszechnione na stronach internetowych poszczególnych organizacji, na tweeterze i facebooku.

Do dnia dzisiejszego (t.j. 21.11.2018r.) wpłynęło 6 projektów zgłoszonych przez : Adama Krynickiego, Tannę Jakubowicz- Mount, Łukasza Szopę (dwa projekty), Andrzeja Sławińskiego i Kongres Świeckości.

Do 30 listopada oczekujemy na propozycje zgłaszane przez poszczególne organizacje obywatelskie, a do 22 grudnia Komisja Programowa powinna przedstawić efekty swojej pracy.

Oczekujemy, że zgłaszane przez poszczególne organizacje programy będą miały formę zwięzłego opisu tematu i hasłowej propozycji postulatu (np. projektu uchwały).

Projekty należy przesyłać na adres: program@kord.org.pl

Komisja będzie pracowała w podgrupach analizując zgłoszone programy w danej tematyce.

Naradę prowadził Jan Rey, ustalenia spisał Jan Rodowicz.

Warszawa 21.11.2018 r. 

W naradzie Komisji Programowej udział wzięli:

Agnieszka CZEREDERECKA
Wojciech FUSEK
Robert HOJDA
Tanna JAKUBOWICZ- MOUNT
Andrzej KOSTARCZYK
Ewa KRAWCZYK-DĘBIEC
Robert KRZYSZTOŃ
Witold MOSZYŃSKI
Beata OSOWICKA
Bożena PRZYŁUSKA
Jan REY
Jan RODOWICZ


Propozycje programowe można również zgłaszać wypełniając ankietę programową.

NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001