Archiwum

Uchwała nr 7

II Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych z 5 stycznia 2019 roku
w sprawie wyrażenia poparcia i solidarności z demokratycznym społeczeństwem węgierskim

§ 1.

My, KORD, ponad 80 grup polskich aktywistów demokratycznych zebranych w Warszawie, wyrażamy pełne poparcie i solidarność z demokratycznym społeczeństwem węgierskim, które walczy dzisiaj o swoją godność i wolność w Budapeszcie. Walka o europejskie ideały jest naszą wspólną walką. Nie jesteście sami!

§ 2.

Uchwała została przyjęta przez aklamację.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001