Archiwum

Uchwała nr 6

II Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych z 5 stycznia 2019 roku
w sprawie ogłoszenia roku 2019 rokiem Marka Edelmana

§ 1.

My, Uczestnicy Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych zebrani w Warszawie w dniu 5 stycznia 2019 roku, roku setnej rocznicy przyjścia na świat Marka Edelmana, postanawiamy ogłosić rok 2019 rokiem Marka Edelmana.

Wzywamy wszystkie środowiska obywatelskie działające w całym kraju i lokalnie do demonstracji przywiązania i wdzięczności za życie Marka Edelmana - bohatera polskiego i żydowskiego, człowieka wiernego zawsze ideałom wolności i szacunku dla każdego człowieka. Ideałom, które i nas połączyły.

§ 2.

Uchwała została przyjęta przez aklamację.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001