Archiwum

Uchwała nr 5

II Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych z 5 stycznia 2019 roku
w sprawie poparcia dla stworzenia jednej listy do wyborów

§ 1.

Forum współpracy KORD postuluje utworzenie jednej, wspólnej, demokratycznie wyłonionej listy partii i środowisk prodemokratycznych w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu RP. Uczestnicy KORD deklarują poparcie dla osób znajdujących się na takiej liście.

§ 2.

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym poprzez podniesienie karty do głosowania. W pierwszym głosowaniu osoby obecne na sali głosowały przeciwko poddawaniu uchwały nr 5 pod głosowanie.

NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001