Archiwum

Uchwała nr 4

II Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych z 5 stycznia 2019 roku
w sprawie organizacji kongresów KORD nie później niż na 3 miesiące przed terminem wyborów parlamentarnych

§ 1.

W okresie do wyborów parlamentarnych sytuacja społeczno-polityczna w polsce będzie się zmieniać dynamicznie co wymusi potrzebę szybkiego reagowania. Z tego powodu uczestnicy KORD II postanowili w  tym okresie organizować kolejne kongresy co ok. 3 miesiące.

KORD-3 początek kwietnia 2019

KORD-4 koniec czerwca 2019

KORD-5 koniec września 2019

Kolejne kongresy KORD byłyby niezależne od innych działań zmierzających do budowy państwa obywatelskiego i sprawnego działania opozycji obywatelskiej.

§ 2.

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym poprzez podniesienie karty do głosowania. W wyniku głosowania uchwała nr 4 została przyjęta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001