Archiwum

Skąd ten pomysł?

Od dawna wyczuwalna była potrzeba zorganizowania spotkania ludzi z różnych stron Polski mających takie same cele, choć czasem różne sposoby działania. Szereg grup stojących w opozycji do obecnych rządów współpracuje ze sobą w obszarach np. media czy akcje ponadregionalne, ale bardzo silna jest potrzeba wymiany doświadczeń czy zastanowienia się jak przygotować się do wyborów.

Film o Ulicznej Opozycji przygotowany na I Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych

Sama idea Kongresu powstała w głowie Roberta Hojdy ps. Arizona, który nie przynależy do żadnej z grup, ale współpracował i współpracuje z każdym, kto chce przeciwstawiać się burzeniu demokracji w Polsce. Swoim pomysłem zainspirował innych ludzi i spowodował, że w czerwcu podczas dwóch spotkań w gronie różnych grup opozycyjnych wypracowano podstawy do spotkania programowego w Łodzi.

Na początku czerwca właśnie w tym mieście spotkali się po raz trzeci przedstawiciele z około 30 grup i ustalili wrześniowe termin Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych.

W późniejszym terminie po szczegółowych weryfikacjach biorąc pod uwagę lokalizację, krótki termin, salę spełniającą oczekiwania organizacyjne oraz cenę, wybrano halę Expo w Łodzi.

Od kilku tygodni działają zespoły zadaniowe (złożone z ok. 50 osób) przygotowujące kongres, w których skład wchodzą członkowie ponad 30 ulicznych grup opozycyjnych.

Grupa inicjatywna wraz z pomysłodawcą idei kongresu, zaprasza 9 września do Łodzi, aby odpowiedzieć sobie na pytanie skąd idziemy, co nas blokuje i co jest trampoliną dla grup opozycji chodnikowej. Będzie to także okazja do próby odpowiedzi na pytanie najważniejsze: dokąd idziemy i jak Polska ma wyglądać po odejściu pisowskiej „dojnej zmiany”?

Podczas kongresu chcemy słuchać się wzajemnie i nie oceniająco. Każda z grup ma swój styl działania, drobne cele, ciekawe pomysły, warte rozpropagowania sukcesy, materiały propagandowe, które mogą być wykorzystywane przez inne przy zachowaniu autonomii zespołów. Są różnice między nimi, ale cel mają wspólny: powrót Polski do rodziny krajów demokratycznych.

W toku dyskusji (ogólnych i na poszczególnych panelach) spróbujemy zbudować mosty połączeń między grupami, aby nasze dalsze działania były bardziej skuteczne i docierały do coraz większej grupy Polaków. Kongres będzie także miejscem dyskusji o współpracy między opozycją uliczną a parlamentarną zwłaszcza w kontekście nadchodzących wyborów, które mogą (ale przecież nie muszą, jeśli się nie przygotujemy) zmienić los Polski na lepszy.

Idea spotkana jest ponadregionalna i każda z grup będzie traktowana na równi. Warto jeszcze raz podkreślić – pomysł i realizacja kongresu nie jest „własnością” żadnej z grup. To ma być NASZ KONGRES. Nie organizuje go żadna partia czy tylko jedna siła – kongres ma być wysiłkiem wspólnym i społecznym.

Do udziału w kongresie zapraszamy wszystkie, nawet małe grupy. Zgłoszenia przedstawicieli grup będą przyjmowane drogą elektroniczną. Udział w obradach jest bezpłatny, ale wspólnie musimy sfinansować koszt wynajęcia sali i zakupu materiałów kongresowych. Aby sfinansować koszty wynajęcia sali oraz materiałów, uruchomiono zrzutkę internetową – prosimy o rozpropagowanie idei Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych i adresu zrzutki. Dziękujemy!

KORD

NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001