Archiwum

Polska - wspólnota wartości

Tanna Jakubowicz-Mount

Reprezentuję grupę „Polska-Wspólnota Wolnych Ludzi” z prof. M. Matczakiem, psychologami, socjologami, działaczami praw człowieka, naukowcami.

Zebrałam postulaty od tych osób, które zainteresowane są projektem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspieraniem słabszych obywateli Polski: Katarzyna Maj-Wężyk, Witold Pilch i inni. 

Chodzi o to, aby zadbać o ludzi w całej Polsce w sprawach: istotnych potrzeb życiowych, możliwości rozwoju i awansu społecznego, troski o biednych i niepełnosprawnych, adekwatnej do potrzeb i dostępnej dla wszystkich edukacji.

  1. Proponuję: Zacznijmy od siebie! Budujmy zręby społeczeństwa obywatelskiego na bazie wartości: szacunku, zaufania, więzi, wsparcia i współdziałania. Odpowiedzmy sobie na 4 pytania: Czego pragniesz dla siebie, czego pragniesz dla swojej rodziny, dla społeczności lokalnej - swojej małej ojczyzny, czego pragniesz dla Polski.
  2. Ocalmy nasze człowieczeństwo! Nie poddawajmy się manipulacji i sianym przez władze truciznom strachu, pogardy i nienawiści. Zamiast „dziel i rządź”- „kochaj i łącz”. Szukajmy języka porozumienia i dialogu z ludźmi różnych poglądów. 

NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001