Archiwum

Państwo interesu publicznego

Andrzej Kostarczyk, Konwersatorium im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Sferę publiczną państwa polskiego zawłaszczają partie polityczne. Ten proces trwa niemal od zarania III Rzeczpospolitej, a pod rządami PiS-u osiąga swoje apogeum. Bardzo wyraźnie to widać na przykładzie spółek skarbu państwa, służby cywilnej i mediów publicznych.

PiS, posługując się pseudo-patriotycznymi sloganami, rozbudował państwowy sektor gospodarczy do skrajnie nieracjonalnych rozmiarów. Zarządzanie państwowymi przedsiębiorstwami urąga zasadom kultury korporacyjnej i krzewi obyczaj nepotyzmu, „kolesiostwa” i malwersacji. Posady w radach nadzorczych i zarządach spółek państwowych padają łupem rządzących partii.

Interesy obozu władzy skutecznie niszczą resztki etosu służby cywilnej. Niekompetentni partyjni serwiliści zajmują miejsce profesjonalnego, propaństwowego korpusu urzędników cywilnych.

Media publiczne, zawsze z trudem wypełniające rolę misyjną, zostały obecnie zdegradowane do poziomu prymitywnej tuby propagandowej, nie zachowując nawet pozorów obiektywizmu. 

Wyżej opisane zjawiska dewastują ład instytucjonalny państwa, które staje się niesprawną, sprzyjającą nadużyciom, nieprzyjazną obywatelowi machiną. Przyczyny ich trwałego występowania mają charakter strukturalny. Są rezultatem obywatelskiej niedojrzałości i złych nawyków dużej części klasy politycznej. Niestety, niewiele wskazuje na to, że jest ona gotowa, by zmienić ten stan rzeczy. Zadanie to, w pierwszym rzędzie, powinny wziąć na siebie obywatelskie ruchy demokratyczne. Tylko ich zorganizowana, silna presja może wymusić zmianę postaw i zachowań polityków.

NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001