Archiwum

Notatka ze spotkania KORD 26 stycznia 2019

  1. Robert Hojda otworzył spotkanie, przypominając historię KORD od czasów pierwszych spotkań w namiotach pod Sejmem.
  2. Zgłoszono propozycję alternatywnej agendy spotkania, jednak – po krótkiej dyskusji - podjęto decyzję pozostania przy pierwotnej agendzie, ogłoszonej wcześniej na stronie www KORD.
  3. Robert przedstawił zespół roboczy przygotowujący pierwsze dwa KORDy.
  4. Członkowie zespołu roboczego przedstawili istniejące narzędzia do komunikacji i współpracy, w tym kalendarz wydarzeń, wizytówki grup, możliwość dzielenia się plikami i materiałami filmowymi, stronę www, fanpage, grupę FB Opozycja Uliczna. Krótko przedstawiono pomysł organizacji trzeciego KORD. Katarzyna Wyszomierska przypomniała idee współpracy turkusowej.
  5. Ewa Krawczyk-Dębiec omówiła kwestie związane z dwoma zespołami powołanymi uchwałą nr 2 przez KORD II 5 stycznia: Komisja Porozumiewawcza Ruchów Demokratycznych (KPRD) powinna mieć za zadanie zbieranie sygnałów od uczestników KORD i pełnić wobec nich rolę usługową. KPRD nie jest instytucją podejmującą uchwały w imieniu całego KORD, może co najwyżej wypracowywać stanowisko. Zespół Programowo-Organizacyjny ma za zadanie koordynowanie współpracy pomiędzy grupami. Zapewnia wsparcie w manifestacjach i pikietach oraz tworzy agendę kolejnego zjazdu KORD. Cele KORD pozostały bez zmian – nadal chcemy: a. Otworzyć drzwi i stworzyć kanały komunikacji z najmniejszymi grupami – ale bez budowania formalnej struktury. B. Dotrzeć do małych miejscowości, zmobilizować lokalne grupy i udzielać im pomocy organizacyjnej oraz merytorycznej.

Wolna dyskusja

Różnorodność wielu grup  powoduje, że trudno jest znaleźć wspólny mianownik. Burzliwą dyskusję wywołała wizja dalszego rozwoju KORD. Jaka formuła powinna dominować? Podejmowanie uchwał programowych czy spotkanie w formie targów? Czy pilniejszą są spotkania „praktyczno-techniczne” czy dyskusja o celach? Padło wiele głosów na temat formuł pierwszego i drugiego KORDu, zasadności głosowań i podejmowania uchwał oraz ich obowiązywania. Dyskutowano nad reprezentacją grup na KORDzie i problemem ich proporcjonalności. Jeśli mają być podejmowane decyzje na drodze głosowania, w jaki sposób zorganizować to sprawiedliwie? W jaki sposób delegaci mają ustalić swoje stanowisko ze swoją grupą? Wiele razy apelowano, aby mimo różnic w postrzeganiu KORDu pracować dalej. Czuć było jednak, że wiele emocji budzi tworzenie kolejnych ciał i struktur. Podkreślano ideę dobrowolności dołączania do projektów i inicjatyw.

Zadaniem Komisji Porozumiewawczej będzie zbieranie pomysłów i przedstawienie ich wszystkim uczestnikom – powstanie skrzynka mailowa Komisji. Do jej prowadzenia zobowiązał się Marek Matheisel z KOD PodhaleAdres skrzynki zostanie opublikowany na stronie www KORD. Wszyscy chętni do pracy w Komisji Porozumiewawczej będą mogli w ten sposób nawiązać kontakt.

Ustalono, że trzeci KORD odbędzie się 17 marca w Łodzi. Będzie mieć charakter paneli równoległych, dyskusji i warsztatów, aby każdy mógł znaleźć to, czego potrzebuje.

Na zakończenie minutą ciszy uczczono pamięć Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Notatkę przygotowała Katarzyna Knapik.

Zapis wideo całego spotkania jest dostępny na Video-KOD:

część pierwsza:

https://www.facebook.com/VidKOD/videos/351726122081593/

część druga:

https://www.facebook.com/VidKOD/videos/1511042619025823/

część trzecia:

https://www.facebook.com/VidKOD/videos/2355629117815836/

część czwarta:

https://www.facebook.com/VidKOD/videos/617744238674752/

Wesprzyj demokrację!