Archiwum

KORD a wybory parlamentarne 2019

Jak działamy?
MY JAKO OBYWATELSKIE RUCHY DEMOKRATYCZNE DZIAŁAJĄCE W RAMACH INICJATYWY KORD W CAŁEJ POLSCE, JESTEŚMY GOTOWI:
1. Wesprzeć kandydatów do Sejmu i Senatu RP, reprezentujących partie prodemokratyczne – aktualną opozycję parlamentarną i pozaparlamentarną.
2. Pomóc w promowaniu opozycji i jej założeń programowych, zwłaszcza w małych miejscowościach. Oznacza to między innymi nasze zaangażowanie w organizację i promocję spotkań oraz dystrybucję materiałów informacyjnych i programowych.
3. Przeprowadzić działania profrekwencyjne, zachęcające bierny dotychczas elektorat do udziału w wyborach.
4. Zorganizować ogólnopolską akcję, dzięki której uda dotrzeć się tam, gdzie dominuje przekaz mediów publicznych, fałszujący rzeczywistość i manipulujący faktami.
5. Pomóc w budowaniu bazy osób chętnych do udziału w komisjach wyborczych i do pełnienia roli obserwatorów wyborczych.
OD WSZYSTKICH PRODEMOKRATYCZNYCH KANDYDATÓW DO SEJMU I SENATU OCZEKUJEMY:
1. Przedstawienia swoich głównych założeń programowych.
2. Bieżącego kontaktu z przedstawicielami obywatelskich ruchów demokratycznych.
3. Dostarczania materiałów informacyjnych i programowych przeznaczonych dla wyborców.
4. Osobistego udziału w inicjatywach obywatelskich ruchów demokratycznych np. spotkaniach informacyjnych czy tzw. ulicznych stolikach wyborczych.
5. Zbudowania skutecznego przekazu skierowanego do ludzi młodych oraz do elektoratu PiS.
Warszawa, 21 czerwca 2019 roku
Zgłoszenia do współpracy:
kontakt@kord.org.pl

NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001