Archiwum

Komunikat dotyczący głosowania uchwał

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY GŁOSOWAŃ PODCZAS II KONGRESU DEMOKRATYCZNYCH RUCHÓW OBYWATELSKICH

Podczas II Kongresu Demokratycznych Ruchów Obywatelskich, który miał miejsce 5 stycznia 2019 roku w Warszawie, odbyły się głosowania dotyczące siedmiu uchwał (wszystkie dostępne na stronie internetowej KORD https://pl.kord.org.pl/uchwaly/)

Oto wyniki poszczególnych głosowań przekazane przez Komisję Skrutacyjną do Prezydium Kongresu:

Uchwała nr 1: zdecydowana większość za, w związku z czym komisja skrutacyjna nie liczyła głosów; uchwała przyjęta optyczną większością.

Uchwała nr 2: zdecydowana większość za, w związku z czym komisja skrutacyjna nie liczyła głosów; uchwała przyjęta optyczną większością głosów.

Uchwała nr 3. Odbyły się dwa głosowania: najpierw, czy poddać tę uchwałę pod głosowanie, a następnie, czy przyjąć jej treść.

W pierwszym głosowaniu 112 uczestników opowiedziało się za poddaniem uchwały nr 3 pod głosowanie.

W drugim głosowaniu 89 uczestników opowiedziało się za przyjęciem treści uchwały nr 3. Uchwała nr 3 została przyjęta.

Uchwała nr 4: 10 głosów przeciw, 30 głosów wstrzymujących się, 139 głosów za. Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 5: głosowanie dotyczyło tego, czy projekt uchwały nr 5 poddać pod głosowanie. 132 głosy przeciw, 70 głosów wstrzymujących się, 67 głosów za. Uchwała nie została poddana głosowaniu.

Uchwała nr 6: przyjęta przez aklamację.

Uchwała nr 7: przyjęta przez aklamację. 

NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001