Aktualności

Zmiany we władzach Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych

20 sierpnia 2021 roku nastąpiły zmiany w zarządzie i radzie fundacji „KORD”. Dotychczasowa wiceprezes zarządu Katarzyna Wyszomierska zrezygnowała z pełnionej funkcji, a jej rezygnacja została przyjęta przez radę fundacji. Jednocześnie rada powołała Kingę Dagmarę Siadlak na stanowisko wiceprezes zarządu.

Mecenas Kinga Dagmara Siadlak prowadzi własną kancelarię adwokacką, jest współzałożycielką i prezeską Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”, zasiada w organach Izby Adwokackiej w Koszalinie, jest wiceprzewodniczącą Komisji ds. Równego Traktowania oraz Komisji Wizerunku przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W 2020 roku została wyróżniona tytułem „Adwokatki Roku”. Bardzo aktywnie wspiera różne projekty obywatelskie, w tym także Tour de Konstytucja.

Nową członkinią rady fundacji „KORD” została Danuta Przywara – socjolog, działaczka społeczna, wieloletnia prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a obecnie przewodnicząca jej ośmioosobowej rady. Jest powszechnie szanowaną ekspertką, zaangażowaną w działalność obywatelską i wspierającą wiele prodemokratycznych inicjatyw.

Zaproszenie do rady programowej przyjął profesor Adam Bodnar, prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, działacz na rzecz praw człowieka, w latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, rzecznik praw obywatelskich siódmej kadencji (2015–2021), od 2021 dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Czujemy się zaszczyceni, że tak doświadczone i kompetentne osoby dołączyły do Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych.

NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001