Aktualności

Zmiana terminu InterKORD

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników organizowanego przez nas Międzynarodowego Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych zmuszeni byliśmy zmienić termin.

Zespół organizacyjny wykonał ogromny wysiłek, ale musieliśmy odwołać wydarzenie planowane od wielu miesięcy na 25-26.04.20, a potem na 6-7.06.20. Ponieważ obrona demokracji jest dla nas zadaniem priorytetowym, zapraszamy na KORD na wiosnę przyszłego roku (wstępny termin kwiecień 2021).Zmiana terminu InterKORD jest wspólną decyzją Zarządu i Rady Fundacji KORD.

NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001