Aktualności

Wiosennie, świątecznie, rocznicowo...

2 kwietnia przypadła 24. rocznica uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązująca ustawa zasadnicza, którą zawdzięczamy poprzednim pokoleniom, to nasze zobowiązanie dla przyszłych pokoleń.

Uchwalona w 1997 roku Konstytucja III RP stała się ukoronowaniem okresu dynamicznej i koniecznej transformacji ustrojowej kraju. Przyjęta została przez Naród w referendum w dniu 25 maja. Ten autentyczny fundament działania państwa przez lata stanowił powód do dumy wszystkich Polaków. Niestety, od momentu przejęcia władzy przez PiS nie możemy w pełni cieszyć się zapisami ustawy zasadniczej, zwłaszcza teraz, gdy mamy rząd jawnie łamiący nasze prawa obywatelskie.

A przecież twórcy konstytucji uchwalonej prawie ćwierć wieku temu w sposób niezaprzeczalny starali się, by prawa WSZYSTKICH Polek i Polaków były respektowane. Bo jesteśmy, jak głosi preambuła, "równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski". I nasze prawa są ważne i jako takie powinny być szanowane, bez względu na to, kto przejmie ster państwa i kto będzie później sprawował władzę. Nie tylko dla autorów konstytucji, ale dla zdecydowanej większości, bliskie były i są zasady demokratycznego państwa prawnego, sprawiedliwości społecznej, pluralizmu, zwierzchnictwa narodu i służebnej roli urzędników państwowych w tym rządu. Nikt nie zaprzeczał, ba, nie śmiał podważać zapisanej nie tylko w obowiązującej konstytucji, ale też jej poprzedniczkach, zasady trójpodziału władzy. A z dialogu społecznego także zapisanego w ustawie czerpalibyśmy moc i mądrość "zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku" (preambuła).

Autorzy nie tylko napisali go mądrze, ale też pięknie. Uroczysty wstęp sławiący głęboko humanistyczne i demokratyczne wartości, zwany preambułą, odwołuje się do polskiej historii i dorobku pokoleń. Uwypuklone w ustawie wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, które tkwią w każdym z nas, są wyrazem szacunku dla WSZYSTKICH Polek i Polaków. To wszystko znajdziemy na kartach aktu zaczynającego się słowami "W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny..."

Obchody rocznic uchwalenia konstytucji zawsze mimo dziejowych przeciwności były dla Polaków okazją do zademonstrowania patriotyzmu i dumy z demokratycznych zapisów. W tym roku nie odbywają się uroczystości państwowe czy samorządowe. Nasz kraj trawiony jest przez wirus... nie tylko ten powodujący ból, cierpienie i śmierć...

Nasi dziadowie o poprzedniczce obowiązującej konstytucji śpiewali tak:
"Nierząd braci naszych cisnął, gnuśność w ręku króla spała, a wtem trzeci maj zabłysnął - i cała Polska powstała. Witaj maj, trzeci maj, dla Polaków błogi kraj!" W dniu rocznicowym warto wrócić do tych słów.

Dlatego w naszych domach przypomnijmy sobie zapisy, które tak ważne są nie tylko dla kształtowania politycznej i moralnej podstawy porządku prawnego Rzeczypospolitej, ale także dla komfortu życia każdego z nas... dla naszych dzieci i wnuków... dla dobra naszych sąsiadów, Europy i świata. Bo jak to napisano w preambule jesteśmy "złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej."

A jeśli zdarzają się nieprzewidziane trudności, powtarzajmy sobie, że znów przyjdzie wiosna... demokracji.

W imieniu zespołu Fundacji KORD, wszystkich wolontariuszy i współpracowników Kongresu składam Państwu życzenia odrodzenia we wszystkich sferach życia osobistego, rodzinnego i społecznego. I nadziei na lepsze jutro!

Katarzyna Wyszomierska, Zarząd Fundacji KORD

Prezentem "na zajączka" niech będzie nasza "tourowa" piosenka.

NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001