Aktualności

Spotkanie z wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Verą Jourovą

31 sierpnia, w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, w Europejskim Centrum Solidarności wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova spotkała się z zespołem Tour de Konstytucja PL. W czasie ponad godzinnej rozmowy opowiedzieliśmy pani wiceprzewodniczącej o założeniach, celach i przebiegu projektu TdK.

Ogólnopolska akcja Tour de Konstytucja jest autorskim projektem fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych przeprowadzonym w ścisłej współpracy z organizacjami prawniczymi i obywatelskimi. W spotkaniu uczestniczyli: Robert Hojda, prezes Fundacji KORD, prof. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji i przedstawiciele organizacji współtworzących projekt: adw. Kinga Dagmara Siadlak ze Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris, sędzia Joanna Hetnarowicz-Sikora ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, prokurator Małgorzata Adamajtys ze Stowarzyszenia Niezależnych Prokuratorów Lex Super Omnia, adwokat Paweł Zieliński ze Stowarzyszenia Sędziów Themis, sędzia Włodzimierz Brazewicz reprezentujący sędziów apelacji gdańskiej, Małgorzata Antusiewicz, członkini zarządu Pomorskiego Oddziału Komitetu Obrony Demokracji oraz Przemek Janas ze Stowarzyszenia Obywateli RP.

Zdjęcia: Mateusz Slodkowski
Źródło: EC - Audiovisual Service

Pani Vera Jourova otrzymała w prezencie zwój Preambuły do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z podpisami uczestników pamiętnego Finału Tour de Konstytucja, który odbył się 08 sierpnia 2021 roku w Warszawie. Ten gest nawiązał symbolicznie do europejskiego wątku spotkań z obywatelami w ramach Tour de Konstytucja. Przecież prawa i obowiązki obywatelskie zawarte w rozdziale II Konstytucji są – co podkreślano w czasie wydarzeń Tour – w większości tożsame z podstawowymi prawami człowieka ujętymi w Karcie Praw Podstawowych UE. Jest to zbiór praw o wartości i wymiarze uniwersalnym, tworzący fundament funkcjonowania wszystkich państw, które chlubią się demokratycznymi rządami prawa. Na tym fundamencie zbudowano właśnie Unię Europejską.

Zdjęcia: Mateusz Slodkowski
Źródło: EC - Audiovisual Service

Ekipa Tour de Konstytucja zwróciła uwagę, jak kruche i bezbronne okazują się być prawa człowieka w starciu z narzędziami, jakimi dysponuje aparat władzy publicznej. Tu wybrzmiał jakże ważny aspekt praworządności, która – na co zwrócili uwagę wszyscy obecni - jest przecież mechanizmem chroniącym delikatną tkankę budującą społeczność: prawa obywatelskie.

Z przebiegu wydarzeń TdK można wysnuć wniosek, że ludzie nie znają swoich praw. A jeśli ich nie znają, nie są w stanie zaprotestować, gdy im się ich prawa ogranicza bądź odbiera. Nie mają przecież świadomości straty. Dlatego tak ważna jest rozmowa i edukacja. W dobie ograniczania wolności mediów, gdy niezależną, obiektywną informację zastępuje propaganda, w dobie zamykania szkół na instytucje pozarządowe i na edukację obywatelską, przestrzenią, na której nadal może się odbywać w miarę swobodny i przyjazny dialog z obywatelami, tworzą właśnie takie inicjatywy jak Tour de Konstytucja. W czasie spotkań z prawnikami (sędziami, adwokatami, prokuratorami), którzy w akcji TdK działali jako element społeczeństwa obywatelskiego, uczestnicy mają możliwość zadania pytań i podjęcia dyskusji z profesjonalistami na tematy bliskie im życiowo w życzliwej atmosferze.

Dlatego, jak zapewniła pani wiceprzewodnicząca, takie akcje nie tylko spotykają się ze zrozumieniem społeczności europejskiej, ale są przykładem i inspiracją dla innych. Tylko świadomy obywatel ma bowiem szansę współtworzyć świadomą i odpowiedzialną społeczność. Czy Tour de Konstytucja przekroczy granice Polski i rozwinie skrzydła dalej? Któż to wie… Na pewno nie powiedzieliśmy ostatniego słowa.

Zdjęcia: Mateusz Slodkowski
Źródło: EC - Audiovisual Service

A i z panią Verą Jourovą mamy nadzieję jeszcze spotkać się w przyszłości. W końcu, jak się okazało, nie daliśmy jej okazji do skosztowania słynnych krówek, które w Tourbusie zajadał sędzia Igor Tuleya. Cóż, trzeba to koniecznie naprawić 😉

Tekst: Joanna Hetnarowicz-Sikora (członkini SSP IUSTITIA, koordynatorka stowarzyszenia w pierwszej edycji Tour de Konstytucja PL)

Zdjęcia: Mateusz Slodkowski
Źródło: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/reportage/P-051676

NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001