Aktualności

Ruszyliśmy w trasę TourdeKonstytucjaPL!

- O prawach i wolnościach nie możemy mówić tylko w Warszawie, Gdańsku czy Krakowie. Musimy dotrzeć do różnych miejscowości i pokazać, że Konstytucja służy każdemu obywatelowi. Ale i odpowiedzieć na pytania ludzi, gdy twierdzą, że Konstytucja im nie pomogła albo nie ma wpływu na ich życie. Otóż ma – my to wiemy i chcemy się tą wiedzą podzielić – mówił na rozpoczęciu trasy Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich VII Kadencji i nasz honorowy patron.

Rozmowa nt. naszej akcji i jej celowości z naszym patronem (KLIKNIJ)

RELACJA AKTUALIZOWANA CODZIENNIE (w miarę możliwości)

24 czerwca Opole - dzień 19

I znów gorąco! Z nieba lał się żar i atmosfera działań obywatelskich była gorąca. Bo pytań do przedstawicieli środowisk sędziowskich było sporo, działacze obywatelscy dawno nie widzieli się, przygotowań do odkładanej imprezy był ogrom, podobnie jak punktów programu. Na początku głos zabrał Robert Hojda, pomysłodawca i organizator Tour i KORD: - Chciałbym podziękować organizatorom, że możemy tutaj gościć. Podczas tego spotkania i całej trasy we wszystkich miejscach powtarzam: starajmy się łączyć, nie dzielić. Starajmy się rozmawiać o tym, co nas obywateli łączy. A co nas łączy? Polska, nasza ojczyzna, która jest dla nas najważniejsza. Kto stanowi ten kraj? Nie granice na mapie są najważniejsze, ale my, obywatele, którzy żyjemy w tym kraju, którym zależy na tym, żeby Polska kwitła. Konstytucja to nasz obywatelski dokument. My obywatele mamy teraz głos! I bierzemy się do roboty, ale z uśmiechem i szacunkiem do innych.

Adam Bodnar dodał: Konstytucja ma nas łączyć, a nie dzielić. Każdy z nas znajdzie w niej ochronę. Nie ma innego aktu prawnego, który miałby jednakowe znaczenie dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. To jest dokument o znaczeniu fundamentalnym dla nas i który przyjęliśmy w referendum w 1997 roku.

Wśród atrakcji spotkania była konstytucyjna fotobudka i przedstawienie - scenka z sądu z udziałem przygodnych aktorów (otrzymali gromkie brawa za wczuwanie się w swoje role). (KLIKNIJ)

23 czerwca Sosnowiec i Bytom - dzień 18

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety i Dziewuchy z Sosnowca zaprosiło nas na "patelnię" (Plac Stulecia). Były konkursy, quizy, a także akcja specjalna. Na zakończenie happeningu wszyscy razem zatańczyli poloneza. (KLIKNIJ)

W Bytomiu atrakcję stanowił mini koncert, który cieszył się powodzeniem szczególnie u młodzieży. Hasłem wydarzenia było "Twoja Konstytucja - Twoje prawa."

W czasie wydarzenia tutaj zadzwoniła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, która wiele razy wypowiadała się o demokracji, praworządności, praw kobiet i mniejszości seksualnej. Przekazała wyrazy wsparcia i podziwu dla akcji naszej edukacyjnej.

Podczas spotkania z prawnikami padały różne pytania, na przykład o wprowadzenie obowiązku szczepień. Gościem był sędzia Igor Tuleja, który tłumaczył relacje prawne jakie istnieją między państwem a obywatelem, szczególnie w tym pandemicznym czasie. - Nie można naszych wolności, które wynikają z ustawy zasadniczej, ograniczać aktem prawnym niższego rzędu, na przykład decyzją sanepidu. Nie kwestionuję oczywiście medycznych i nie kwestionuję słuszności zaleceń Inspekcji Sanitarnej.

Sędzia Ewa zacytowała art. 41. "Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie." - Te prawa i obowiązki w tym obszarze wynikają wprost z konstytucji i prawa do godności. Nikt tego prawa nie może mi odebrać. Ale jeżeli mamy ochotę się nie szczepić, to niestety musimy liczyć się z konsekwencjami z tego płynącymi. Jeżeli nie będziemy mieli certyfikatu covidowego, to nie wyjedziemy za granicę czy nie pójdziemy na koncert. Będziemy musieli pójść i za własne pieniądze sprawdzić, czy nie jesteśmy chorzy, abyśmy mogli skorzystać z niektórych aktywności. (KLIKNIJ)

22 czerwca Gliwice - dzień 17

Tu konstytucyjne spotkanie miało młodzieżowy charakter. Wielu zachęconych przez organizatorów, własnoręcznie wykonywało koszulki z napisem KONSTYTUCJA. Wystarczyła farba do tkanin, szablon i biały t-shirt, a po chwili młodzi z dumą zakładali koszulki z własną Konstytucją. Krótki quiz dla publiczności przeprowadziła adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram z "Wolnych Sądów", nagrodami były m.in. powerbanki.

- Jestem pewna, że tym młodym ludziom Konstytucja nigdy nie będzie obojętna - mówiła Wanda Kędzielska, która na spotkaniu rozmawiała z młodymi aktywistami. - Co prawda ja i Janek, to odległe generacje, ale ciągle pojawiamy się na tych samych ścieżkach i miejscach, gdzie manifestuje się potrzebę demokracji. Mamy w niektórych tematach różne przekonania, ale cel ten sam - fajna, demokratyczna, uśmiechnięta, nowoczesna Polska. Liczny udział osób z różnych opcji i środowisk dowodzi jak bardzo potrzebne są spotkania i działania ponad podziałami. Budujmy mosty, zasypujmy rowy! - Dodała, że dwa dni temu była na przystanku w Katowicach Muchowcu i bardzo jej się podobało.

Mecenas Michał Wawrynkiewicz mówił o swoim zaangażowaniu w inicjatywę "Wolne Sądy". - W 2017 roku oburzyło nas to, co działo się w sferze legislacyjnej. Wtedy wyrzucono wszystkich sędziów Sądu Najwyższego i i Minister Sprawiedliwości, czyli czynny polityk, będący jednocześnie stroną konfliktu, pokazał palcem, kto może zostać. To nie miało nic wspólnego z państwem demokratycznym. Granica praworządności została przekroczona. I to nas popchnęło do działania. Wierzymy, że warto robić to, co robimy, i może niedługo będziemy mieli szansę przystąpimy do odbudowywania i porządkowania praworządności. I co jest moim marzeniem, do pomocy eksperckiej przeprowadzenia realnej reformy sądownictwa. Żeby sądy nie były "wolne", ale żeby były szybkie i działały sprawnie.

Głos o swoich prawach obywatelskich mówili członkowie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ,,Młodzi - Aktywni", którzy m.in. prowadzą świetlice i zajęcia teatralne oraz organizują działania ekologiczne. Od artysty, Piotra Wiśniewskiego otrzymaliśmy wspaniałą pracę wykonaną ołówkiem. Obraz "Tadeusz Mazowiecki- Victoria" zostanie wylicytowany, a dochód przeznaczony na naszą trasę. - Zabrałem się za niego praktycznie rok temu i przez rok patrzył na mnie - przyznał. - Ciągle podchodziłem do niego mówiąc "Nie dziś". I doczekał się. Dokończyłem go w trzy dni i przekazałem na rzecz "Tour de Konstytucja". Wierzę, że jeszcze kiedyś wszyscy podniesiemy dłonie ze znakiem victorii i na nowo zbudujemy sobie wspólną ojczyznę opartą na prawie oraz poszanowaniu dla każdego z nas. (KLIKNIJ)

21 czerwca Tarnowskie Góry i Chorzów - dzień 16

22 miejscowość na naszej trasie i myśleliśmy, że jak "góry" w nazwie, to będzie chłodniej. Nic z tych rzeczy! Atmosfera gorąca dosłownie i w przenośni. A czym żyje miasto? Sąd Rejonowy orzekł podczas ostatnich rozpraw, że protesty na rynku w Tarnowskich Górach 13 grudnia i 19 stycznia były legalne. Tym samym są odstąpił od ukarania organizatorów wydarzeń. Miejscowa policja kierował oskarżenia, że dochodziło do złamanie przepisu Kodeksu wykroczeń: "Kto organizuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny". Sędzia uznał, że doszło do zgromadzeń spontanicznych, jak określa je prawo, odbywających się "w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie się w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej". Sąd umorzył ciągnące się od miesięcy sprawy, a my mieliśmy możliwość omówienia naszych praw obywatelskich.

Gośćmi poniedziałkowego spotkania edukacyjnego byli Hanna Machińska, zastępczyni RPO VII kadencji, prawniczka i działaczka społeczna z niezwykle bogatym dorobkiem w zakresie wdrażania europejskich standardów prawnych do prawa polskiego i Andrzej Stefański, Główny Koordynator ds. Projektów Regionalnych w Biurze RPO. (KLIKNIJ)

Wieczorem dotarliśmy do Chorzowa. Z "Konstytucją jest Ci do twarzy" - taki napis znajdował się na ramce, której można było użyć do robienia zdjęć. Dzięki lokalnym organizatorom spotkanie było ciekawym wydarzeniem edukacyjnym. Nie było dużo uczestników wydarzenia, ale jak mówił Robert Hojda, pomysłodawca i organizator Tour i Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Tłumaczył: - Kiedy ktoś słyszy "konstytucja", mówi od razu "polityka mnie nie interesuje". To nie my jesteśmy temu winni, to politycy potraktowali konstytucję jako oręż do walki. Może to jest pora, żebyśmy poznali konstytucję, żebyśmy edukowali się. Chcemy być świadomymi obywatelami, bo świadomymi obywatelami nie da się manipulować.

Na pytanie "Po co nam, obywatelom, RPO? odpowiadała zastępczyni RPO VII kadencji, prawniczka i działaczka społeczna Hanna Machińska, prawniczka i działaczka społeczna Mówiła o RPO jak instytucji, która patrzy władzy na ręce, jeśli chodzi o prawa obywatelskie i realnie wspomaga obywateli w realnych, trudnych sprawach. - Pandemia sprawiła, że władze właśnie pod pretekstem pandemii, wprowadzały zaostrzenia prawa, często wkraczając drastycznie w nasze wolności. Obywatele ostatnio doświadczają niegodnego i nieludzkiego traktowania, niekiedy określiłabym jako "tortury". Bardzo często widzimy zwłaszcza brutalizację policji, zwłaszcza podczas manifestacji pokojowych od sierpnia 2020 r i szczególnie, i mówię to ze smutkiem, w Warszawie. Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączał się wielokrotnie do postępowań sądowych wobec organizatorów protestów i udziela wsparcia osobom zatrzymanym. Sądy stoją twardo na gruncie konstytucji, bo nie można ograniczać praw obywatelskich, bo to jest złamanie konstytucji. Często orzeka, że zatrzymania były nielegalne. Jako pracownicy RPO byliśmy wszędzie, gdzie prawa obywateli były łamane. Ale nie tylko my. Jestem dumna ze środowiska adwokackiego, bo gdy pojawiałam się nocą na komisariatach, byli i pomagali. Tłumaczyli policjantom łamiącym konstytucyjne antytorturowe gwarancje, że "najpierw konstytucja!" - wyjaśniała Hanna Machińska.

O praktycznym zastosowaniu praw zapisanych w ustawie zasadniczej, mówił także Andrzej Stefański, z biura RPO. Podawał przykład sprawą niepełnosprawnej matki cierpiącej na czterokończynowe porażenie mózgowe. Kobieta poruszająca się na wózku, zdaniem sądu nie była w stanie samodzielnie zajmować się swoim dzieckiem. Egzekucję wyroku wstrzymał Adam Bodnar, który wysłał swoich przedstawicieli. Wraz z wieloma stowarzyszeniami świeckimi i katolickimi, ofiarności sąsiadów udało się skutecznie pomóc matce w opiece nad dzieckiem. Dodał, że do biura rzecznika trafiło już 70 tys. spraw, ale niestety nie wszystkie ze względu na ich ilość, nie można załatwić.

Jeśli uważamy, że organy państwa naruszyły nasze prawa lub że zostaliśmy nierówno potraktowani, możemy bezpłatnie złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W programie znalazł się również test wiedzy. (KLIKNIJ)

20 czerwca Jaworzno i Mikołów - dzień 15

W niedzielę pojawiliśmy się w Parku Gródek. Kiedyś na tym terenie znajdowały się wyrobiska cementowni i zakładów dolomitowych, a nawet wysypisko odpadów komunalnych. Teraz po rewitalizacji przypomina egzotyczny raj. Stąd też zapewne nazwa wydarzenia "Z Konstytucją na polskie Malediwy."

- Z powodu pandemii dwa razy odkładany start, przekładane terminalny i obostrzenia związane ze zgromadzeniami i choć dobrze przygotowaliśmy się, to jednak stres był do ostatniej chwili - mówili organizatorzy jaworzyńskiego przystanku. - Zorganizowaliśmy dla rodzin grę terenową z nagrodami od sponsorów. Drużyny na trasie pięciokilometrowej łatwo nie miały, bo była naszpikowana zadaniami i pytaniami. Po podliczenie wyników okazała się potrzebna dogrywka o drugie miejsce, dlatego zrobiliśmy test z wiedzy o Konstytucji. Nasi wspaniali sędziowie, którzy cały czas byli obecni na miejscu, odpowiadali na każde pytanie dotyczące naszych praw ale i obowiązków. Wokół TourBusa oraz stoiska z Konstytucjami rozdawanymi zainteresowanych kręciło się sporo osób. Podsumowując: niesamowita energia, ogrom ważnych słów, wsparcia, podziwu, podziękowań, dobrych rad i nowych kontaktów. Tour dodało nam otuchy, przywróciło wiarę w sens starań o demokrację i poczuliśmy, że nie jesteśmy sami. Wszystkim przekazujemy gorące podziękowania. (KLIKNIJ)

Pod wieczór dojechaliśmy do Mikołowa. Na rynku było gorąco - i temperatura, i emocje (na przykład podczas quizu) na najwyższym poziomie. W konkursie edukacyjnym padały pytania o to czy wolno policji zatrzymywać bez powodu, jakie prawa przysługują każdemu, kto chce demonstrować, czy członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu, co grozi za naruszenie konstytucji i ustaw w związku z zajmowanym stanowiskiem, jak i kiedy można zmieniać Konstytucję.

"Chcesz wolności, demokracji, by słuchano Twoich racji, chcesz głosować, decydować, silną Polskę dziś budować? Czytaj ją, czytaj ją, Konstytucję!" takie słowa naszej firmowej piosenki wybrzmiały na rynku. (KLIKNIJ)

19 czerwca Katowice - dzień 14

W sobotnie (znów upalne) przedpołudnie trafiliśmy do parku i kompleksu rekreacyjno-sportowego, gdzie znajdują się stawy rekreacyjne. W każdy weekend trafia tu wielu mieszkańców szukając ochłody i świeżego powietrza. Rzecznika Prawa Obywatelskich, Adam Bodnar, który pojawił się z nami, nawiązał do świeżego powietrza. - Nie zdajemy sobie sprawy, że z konstytucyjnych praw korzystamy codziennie. Wiele osób nie uświadamia sobie tego, że z praw wynikających z konstytucji korzysta codziennie. To trochę jak z powietrzem. Dzisiaj jest ono czyste i nie jest ono specjalnie odczuwalnie. Zazwyczaj tak jest z konstytucją, nie powinniśmy jakoś szczególnie zauważać tych praw, które mamy. W tym momencie korzystamy z wolności słowa i gromadzenia pokojowych zgromadzeń - wyjaśniał Bodnar. I dodał: - Tour to ważna inicjatywa, pokazuje bowiem dlaczego konstytucja powinna być częścią tożsamości obywatelskiej. Służy on temu, żeby wzmacniać naszą wiarę w konstytucję i zastanowić się wspólnie nad tym, jakie znaczenie ma ona dla naszego życia i jakie prawa oraz wolności gwarantuje. - Ponieważ był to dzień głosowania na kolejnego kandydata na urząd RPO, został zapytany, co będzie robił po zakończeniu kadencji i jak będzie wyglądała praca nowego RPO. - Nie wiem, co się stanie z urzędem Rzecznika Prawa Obywatelskich - odparł. - Nawet jeśli nie będzie funkcjonował tak, jak trzeba, to będziemy musieli wypełniać przestrzeń obywatelską w inny sposób.

W spotkaniu, w którym udział wzięło ponad sto osób, uczestniczyli śląscy sędziowie, adwokaci i prokuratorzy. Serdeczne podziękowanie za pomoc prawną od jednego z najstarszych „uliczników” otrzymała adwokat Natalia Klima-Piotrowska. Pierwszym, który gratulował naszej wspaniałej Mecenasce był Pan Adam Bodnar! (KLIKNIJ)

18 czerwca Zduńska Wola i Częstochowa - dzień 13

W upalny piątek trafiliśmy do jednego z najstarszych miast polskich (założono go w 1394 r.) Przed ratuszem czekali na nas organizatorzy i przechodnie, których zwabiła muzyka i informacja w lokalnej prasie. Mieszkanka Zduńskiej Woli, Barbara Biegalska, podróżniczka, mama dwojga dzieci, omówiła artykuł 38 konstytucji. - "Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia." Ten artykuł dotyczą mojej rodziny, która ma kłopoty zdrowotne. Ale 38 artykuł dla nie tylko ochrona życia jako prawo do urodzenia, ale wg mnie jest to przede wszystkim prawo dostępu do leczenia, prawo dostępu do leków do terapii, których teraz nas się pozbawia. I to mnie boli, bo niby nam prawo, ale niestety nie jest ono przestrzegane.

Gośćmi spotkania byli sędzia Igor Tuleya i mecenas Zbigniew Bakalarczyk, którzy odpowiadali na pytania zebranych. Rozdawaliśmy egzemplarze Konstytucji RP. (KLIKNIJ)

Nieco chłodniej było w Częstochowie. Tam spotkaliśmy się w otoczeniu pięknej zieleni w Parku 3 Maja założonym w 1938 roku. Ten przystanek swoją obecnością uświetnili: Adam Bodnar, Beata Morawiec, Igor Tuleya, Waldemar Żurek.

- Chcemy udowodnić, że Konstytucja ma wpływ na każdego z nas obywateli i jest dla każdego z nas niezwykle istotna – mówił Rzecznik Praw Obywatelskich zapowiadając swój udział w naszych przystankach w Opolu oraz Wrocławiu. A sędzia Waldemar Żurek dodał - Zjechaliśmy się tu wszyscy do Częstochowy na taką trochę pielgrzymkę praworządności. (KLIKNIJ)

Po spotkaniu ekipa ,,Tour de Konstytucja" została zaproszona do obywatelskiej telewizji Studio CI-V TV. Tematem rozmowy z sędziami Beatą Morawiec, Małgorzatą Brzózka-Chamałą, Igorem Tuleją, Waldemarem Żurkiem oraz z organizatorem przystanku - Włodzimierzem Gidzielą, przewodniczącym KOD Częstochowa rozmawiano o praworządności w naszym kraju. (KLIKNIJ)

17 czerwca Pabianice i Łódź- dzień 12

Łódzkie to kolejne województwo, które eksplorujemy. Rano byliśmy w mieście nad rzeczką Dobrzynką, dopływem pięknego Neru. Świetna atmosfera, przyjazne twarze, mądre dyskusje, pojednawcze rozmowy obywatelskie - to pabianicka recepta na sukces w tego typu akcji.

Przed pabianickim magistratem pojawili się w roli ekspertów m.in. sędziowie Ewa Maciejewska i Igor Tuleya ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz prokuratorzy: Laura Łozowicka, Krzysztof Wolski i Dariusz Korneluk ze Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”.

Meandry art. 10 Konstytucji (trójpodziale władzy) wyjaśniał m.in. prokurator Dariusz Korneluk z „Lex Super Omnia”. - Władza sądownicza, to władza, która kontroluje pozostałe władze - ustawodawczą i wykonawczą. Czy nam się podoba, czy nie, prokuratura ważna jest w tym układzie, prokuratura niezależna. Sprawując władzę wykonawczą, a jednocześnie mając uzależnioną od siebie prokuraturę, może zdarzyć się, że obywatel może się znaleźć na straconej pozycji. Ważne jest zatem, aby prokurator kierował się wyłącznie przepisami prawa

- To my stanowimy ten kraj. To od nas zależy, jak ten kraj będzie wyglądał w przyszłości. Dzieci, wnuki - to one będą żyły w tym kraju i będą go rozwijały. Będziemy się kłócić? Po co? Zbudujmy coś pozytywnego. - namawiał Robert Hojda KORD.

Gdy z głośników popłynęły słowa preambuły do Konstytucji, wiele osób przechodzących rynkiem, zatrzymało się na chwilę, aby jej wysłuchać.

Zawsze można liczyć na Łódź. "Obywatel i Konstytucja, czyli „Ucieczka z kina Wolność", "Obywatel a władza, czyli „Przepraszam, czy tu biją"" i "Konstytucja na co dzień, czyli „Ziemia obiecana"" - tytuły trzech paneli podczas łódzkiego przystanku zachęcały do przyjścia. I faktycznie - przyszło wiele osób. Każdy z nich dostał egzemplarz Konstytucji.

A co o niej mówili prawicy? - Konstytucja dotyczy obywateli. W niej są zapisane gwarancje i prawa: prawo do zgromadzeń, wolność słowa, wolność wyznania, ale również gwarancje mówiące o zakazie dyskryminacji - powiedziała Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek, prezes łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" oraz sędzia Sądu Okręgowego w Łódź. (KLIKNIJ)

16 czerwca Piotrków Trybunalski i Tomaszów Mazowiecki - dzień 11

Po dwóch dniach przerwy ruszyliśmy znów drogę. Tym razem nasz bus pojechał do dwóch miast w województwie łódzkim. Wydarzenie w obu miastach było niepowtarzalną okazją do spotkania z prawnikami, artystami, społecznikami i ludźmi aktywnymi. Ale nie w zamkniętym pomieszczeniu czy środowisku, ale na przykład na rynku w Piotrkowie Trybunalskim, na którym zgromadziło się kilkadziesiąt osób. Rozdaliśmy przypinki i 200 egzemplarze Konstytycji.

Sędzia Igor Tuleya zachęcał do rozmowy osoby, które krytycznie patrzą na wymiar sprawiedliwości. Przyznał, że przed spotkaniem w Piotrkowie spotkał dwoje ludzi o odmiennych poglądach. Ale zaraz dodał - Nie jesteśmy tu po to, żeby państwa pouczać, tylko po to, żeby prowadzić dialog, rozmawiać i pokazać, że nie jesteśmy jakąś nadzwyczajna kastą, jak się nas przedstawia. Jesteśmy takimi samymi obywatelami. Jesteśmy dla was.

Udział wzięli również lokalni sędziowie Sądu Okręgowego - Magdalena Marczyńska i Urszula Sipińska-Sęk, a także Iwona Szybka, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi (wcześniej SO w Piotrkowie). - Jest to moje pierwsze spotkanie z obywatelami wprost, ale cieszę się, że państwo są, że państwu chciało się wyjść z domu, że dla państwa konstytucja jest czymś ważnym w waszym życiu i obecnym - dodała sędzia Magdalena Marczyńska.

W ramach edukacji konstytucyjnej odbyła się minidrama opowiadająca o człowieku, który nie interesował się prawem i który myślał, że nigdy nie trafi do sądu. W ten ciekawy sposób omawiano zastosowanie przepisów Konstytucji w konkretnych sytuacjach życiowych. (KLIKNIJ) (KLIKNIJ)

Na placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim zabrzmiała preambuła Konstytucji i nasza firmowa piosenka. Odbył się quiz o Konstytucji, wspólne wykonanie piosenki "Chcemy być sobą" grupy Perfect, minidrama pt. "Konstytucja a ekologia. Na zakończenie 10 letni chłopiec wystąpił ze swoimi wierszami.

Gośćmi lokalnymi, którzy w udzielili wsparcia edukacyjnego byli m.in. sędzia Marcin Kubiczek, adw. Marcin Czajka i Ewa Staszyńska.

Obecni Zbigniew Hołdys i sędzia Igor Tuleya z podchodzącymi do nich tomaszowianami rozmawiali o stanie demokracji w Polsce oraz o założeniach akcji. Organizatorzy wspomnieli o prawie do szczepień i nieszczepienia się, ale w kontekście odpowiedzialności społecznej. Wsparcie organizatorom udzielili wolontariusze zebrani wokół lokalnego sztabu WOŚP. (KLIKNIJ)

O tym, dlaczego warto poznać konstytucję i dlaczego sędziowie wspierają ogólnopolski edukacyjny projekt obywatelski - krótka rozmowa z sędziami: Anną Głowacką, Waldemarem Żurkiem, Igorem Tuleyą.

13 czerwca Lubaczów i Przemyśl - dzień 10

Na lubaczowskim Rynku Miejskim w niedzielę przed południe spotkaliśmy się, aby i tu mówić o naszych prawach i obowiązkach obywatelskich oraz podpisać zwój konstytucyjny, który przemierzył już ponad tysiąc kilometrów. Ale przedtem połączono się z profesorem Andrzejem Rzeplińskim - Świetnie, że pojawiła się taka możliwość, aby uświadomić o znaczeniu konstytucji każdego obywatela naszego państwa. Konstytucja, w której przygotowaniu brałem udział na prośbę Prezydenta RP Lecha Wałęsy, była dyskutowana w czasem gorących dyskusjach, ale w poczuciu, że przygotowujemy postanowienia służące kolejnym pokoleniom. (KLIKNIJ)

W Przemyślu gościliśmy w drugiej połowie dnia. Gościem specjalnym była sędzia Beatą Morawiec, która chętnie odpowiadała na pytania prawne, ale też dzieliła się informacjami o stanie praworządności w Polsce. Ale przedtem odbył się quiz ze znajomości prawa z nagrodami, a potem symulowana rozprawa sądowa, która stanowiła praktyczne omówienie 57 artykułu konstytucji. Symulowana rozprawa, która miała na celu pokazanie jak wygląda rozprawa, dała możliwość wcielenia się w rolę oskarżonego i świadków. A spotkanie uświadomiło zebranym, że sędziowie, adwokaci i prokuratorzy są normalnymi i wspaniałymi ludźmi. - Bardzo cieszymy się, że to spotkanie zgromadziło wiele środowisk - mówiła sędzia Karolina Rokita, organizatorka wydarzenia i przedstawicielka Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA. (KLIKNIJ)

12 czerwca Mielec i Rzeszów - dzień 9

Skoro hasłem reklamowym miasta jest "Mielec - tu rozwijają się skrzydła!", przyjechaliśmy tu i na Placu Armii Krajowej także rozwinęliśmy swoje. A czym żyje to miasto? Ostatnia sprawa to kradzież elektrycznej hulajnogi. Sprawca kradzieży został zatrzymany. Był nim 30-letni mężczyzna. I tu wkracza konstytucja i jej art. 42 - mówiący o prawie do obrony i domniemaniu niewinności, a jeśli chodzi o poszkodowanego - art. 64 traktujący o prawie do własności.

O naszych prawach, ale też obowiązkach traktowało mielecka edycja Tour. Szerzej omówione zostały art. 45. mówiący m.in. że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki oraz art. 54 - że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Obecni byli i głos zabrali m.in.: sędzia Waldemar Żurek ze Stowarzyszenia Sędziów Themis i Paweł Juszczyszyn ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, który mówił o potrzebie dyskusji z ludźmi o innych poglądach. Ten ostatni argumentował: - Spotykamy się tutaj, by rozmawiać i oddać honor Konstytucji. Ostatnie lata pokazują nam, że nic nie jest dane raz na zawsze. Po 1989 roku wydawało się, że nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy urządzali nasz kraj jako cywilizowane państwo prawa, jako demokrację z niezależnymi instytucjami i poszanowaniem praw mniejszości. Ale demokracja to nie jest sytuacja, w której „50 procent plus” narzuca prawa i obowiązki pozostałej części społeczeństwa. Dlatego mamy Konstytucję, która jest najszerszą, najpoważniejszą umową społeczną.

- Budowa mostów między skonfliktowanymi stronami oraz rozmowa o konstytucji, jest moim zdaniem dziś możliwa, bowiem Tour to afirmacja konstytucji - dodał prokurator Jaromir Rybczak ze Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia". - Bardzo mnie cieszy pozytywna formuła Tour. Spotkaliśmy się nie po to, żeby krytykować czy narzekać, ale cieszyć się konstytucją. Jest ona dobrem wspólnym i wielką wartością. Ważne jest by współpracować i dogadywać się. Nawet jeżeli się różnimy. A jeżeli się różnimy, to chodzi o to, żebyśmy pięknie różnili się. To zaszczyt i duża przyjemność spotkać się z państwem.

Głos zabrała też Klaudia, rówieśniczka obowiązującej konstytucji. Mieszkańcy mogli na tablicach napisać swoje propozycje np. dotyczące ekologii. W marcu 2018 roku Mielczanie w potężnej manifestacji domagali się czystego powietrza i zamknięcia firmy, która trując powietrze, zagraża ich życiu. Protesty przybrały nawet formę blokady drogi dojazdowej do zakładu. Warto pamiętać, że art. 74. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej mówi: "Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska." (KLIKNIJ)

W Rzeszowie ze względu na wybory wspólną decyzją TdKPL i lokalnej grupy KOD wydarzenie lokalne zostało zmienione na formę spotkania po części zamkniętego, ale z obietnicą, że wkrótce wrócimy. Po pamiątkowym zdjęciu na rynku, spotkanie z prawnikami odbyło się w lokalnym biurze. (KLIKNIJ)

11 czerwca Chrzanów - dzień 8

"Moja babička pochází z Chrzanowa!" mówił gość w reklamie piwa, ale okazało się, że Waldemar Żurek także pochodzi z miasta leżącego na granicy województwa małopolskiego i śląskiego. Stojąc na Placu 1000-lecia powiedział: W tym budynku za nami jest Urząd Skarbowy. Tu była moja pierwsza praca. Mieliśmy dwa małe pokoiki i udzielaliśmy porad prawnych dla obywateli. W tym bloku naprzeciwko mieszkała moja ciocia, siostra mojego ojca, a tu obok znajduje się Miejski Ośrodek Kultury i Sportu - chodziłem tam na angielski. Bardzo się wzruszyłem tą chwilą. Chciałem też Wam obecnym bardzo podziękować. Jest tutaj sporo takich osób, które są bardzo aktywne od kilku lat walczą o te zapisy - mówił pokazując Konstytucję.

- Akcja ma na celu propagowanie wiedzy o ustawie zasadniczej - mówiła Maria Kuc, która przygotowała wydarzenie. - Mało osób wie, że w niej jest mowa o ekologii, o naszym środowisku czyli o śmieciach w lesie i powietrzu, które nie truje. Od nas zależy w jakim kraju będziemy żyć, tylko od nas. Ja na przykład chcę żyć w kraju otwartym, przyjaznym, praworządnym. A państwo?

Na przygotowanych przez organizatorów ekspozytorach można było obejrzeć zdjęcia z manifestacji i protestów w obronie Konstytucji. Wiele osób podchodziło, aby napisać swoje życzenia dla miasta, które, jak zadeklarowali organizatorzy, zostaną przekazane także władzom Chrzanowa. (KLIKNIJ)

10 czerwca Nowy Sącz - dzień 7

Z wolontariuszami, aktywistami społecznymi i mieszkańcami spotkaliśmy się "Pod Zegarem", który jest starszy od uchwalenia Konstytucji marcowej i od 125 lat jest świadkiem historii tego miasta. W rozmowach prawie w każdym miejscu odwiedzanym przez nas, przewija się temat, co dla mieszkańców polskich miast jest ważne? Czy są to nowe ścieżki rowerowe, bezpłatne parkingi, parki zieleni, stan czystości a może darmowe wi-fi? W Nowym Sączu także nie zabrakło tego tematu. Swoje przemyślenia/życzenia/postulaty mogli wpisać na specjalnej tablicy. Dużo było ludzi młodych, którzy dopiero wchodzą w dorosłe życie. A ta tablica, to super pomysł - także dla kolejnych organizatorów wydarzeń w ramach naszej edukacyjnej akcji.

Sędzia Mieczysław Kamiński z Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wyjaśniał jaka jest różnica między zapisanym w rozdziale 2 ustawy zasadniczej pojęciami "prawo do wolności" i "obowiązki obywatelskie". - Czasem używa się tych pojęć zamiennie, a one nie są tożsame - tłumaczył. I odniósł się do obowiązków państwa w tym względzie. - Wolność nasza została pozostawiona obywatelowi do jego własnego zagospodarowania. Zapisana w Konstytucji wolność oznacza, że państwo ma stworzyć tylko warunki do tego, aby każdy obywatel mógł czuć się wolny. Ale każdy obywatel może i powinien oczekiwać od państwa, że będzie to ono wypełniać swoje obowiązki, w taki sposób, aby prawa zostały zrealizowane

9 czerwca Zakopane - dzień 6

Przykłady przestrzegania i łamania konstytucji są na wyciągnięcie ręki a przekonał się o tym burmistrz Zakopanego, Leszek Dorula, który przechodził obok naszego stanowiska. Choć nie przyłączył się do akcji, został zapytany o Tour i jego pogląd na przestrzeganie prawa. Odpowiedział, że Polacy zawsze powinni się szanować i żeby każdy mógł wyrazić swoje zdanie. Dodał, że pierwszą książką dla niego jest Biblia, a po niej konstytucja. Co do akcji wyraził opinię, że jest cenna dla tych, którzy nie znają konstytucji lub jej nie rozumieją. Były pytania o szczepienia i obywatelski projekt ochrony ofiary przemocy domowej, który mimo obowiązku nie został przyjęty przez radnych. Zarówno równy dostęp do świadczeń zdrowotnych jak i ochrona przed przemocą to podstawowe nasze prawa obywatelskie zapisane w konstytucji".

"Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. Skuteczne przeciwdziałanie temu zjawisku oraz zapewnienie wsparcia i pomocy osobom, które doznały krzywdy w relacjach rodzinnych powinno zajmować priorytetowe miejsce wśród zadań państwa - dowodził RPO Adam Bodnar w swoim wystąpieniu z dnia 24 listopada 2017 r. do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (KLIKNIJ)

Ważne, że mieszkańcy i przyjezdni mogli porozmawiać, także z burmistrzem o swoich prawach. (KLIKNIJ)

Adwokat Michał Kołodziejski wystąpił na wydarzeniu zorganizowanym na Krupówkach przez KOD Podhale. Z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej i Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie na spotkaniu z mieszkańcami i turystami opowiadał o roli konstytucji w naszym życiu. Mówiąc o akcji edukacyjnej i pytaniach mu zadawanych, powiedział, że bardzo dobrze, że się pojawią pytania, bo chodzi o to, żebyśmy wszyscy lepiej się rozumieli i byli wobec siebie bardziej tolerancyjni. - Konstytucja wyznacza zakres pewnego kompromisu, który jest dla nas wszystkich budującym. Z założenia konstytucja w końcu powinna łączyć ludzi a nie dzielić. I dlatego powinniśmy się z nią zaprzyjaźnić. Wg jego opinii, istnieje konieczność budowania świadomości społecznej wokół Konstytucji i nie możemy zrzucać odpowiedzialności tylko na organy państwowe za jej przestrzeganie. Każdy obywatel żyjący w państwie demokratycznym musi wziąć za nią odpowiedzialność. Ale też chodzi o to, że organy państwowe powinny wypracowywać szacunek obywateli względem siebie, aby obywatele mieli szacunek do organów państwowych. Tylko wtedy państwo prawa ma sens.

- Wiedza ludzi dorosłych z wielkim doświadczeniem życiowym często jest znikoma odnośnie naszych praw – zaznacza Robert Hojda z KORD.

8 czerwca Dobczyce i Myślenice - dzień 5

Na trasie z Krakowa do Dobczyc rozmawialiśmy z Anną Głowacką, prezesem Sądu Apelacyjnego w Krakowie i sędzią Waldemarem Żurkiem. Tematy ciekawe (o udziale sędziów w naszej akcji, upadku państwa prawa, zatrudnianiu w sądach o charakterze nielegalnym, orzeczeniach Izby Dyscyplinarnej SN i panice "dobrozmianowców"), więc zajrzyjcie koniecznie (KLIKNIJ)!

Waldemar Starzak ze Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia" na początku podzielił się osobistą refleksją. - Przed chwilą rozdawałem konstytucję i prosiłem mieszkańców, żeby przeczytali ją. Podszedłem do trzech młodych kobiet siedzących jeszcze niedawno widocznej tutaj kawiarni i zapytałem: Czy panie przyjmą egzemplarz konstytucji? Młode kobiety odpowiedziały: "Nas konstytucja nie interesuje!" Dwadzieścia cztery lata mieszkam w Dobczycach, a urodziłem się w Myślenicach, gdzie mieszkałem prawie 30 lat. Pochodzę stąd. Jednak zadziwia mnie, a nawet zasmuca, ale tak z drugiej strony jest jakimś wyzwaniem dla mnie jako prokuratura, jest ta sytuacja sprzed chwili. I że jest nas tak mało! Ale będzie nad więcej!

W Dobczycach w połowie wydarzenia przyszły przedszkolne dzieci ubrane w różowe kamizelki. "Jakie słowo musicie zapamiętać? KONSTYTUCJA!" Ucieszyły się z biało-czerwonych baloników. Potem pojawili się uczniowie klas piątych i ósmych z pobliskiej szkoły. Podczas niecodziennej lekcji wychowania obywatelskiego w terenie były konkursy z nagrodami i ciekawe spostrzeżenia nastolatków (KLIKNIJ).

Eskorta TourdeBUSa towarzyszyła nam w drodze do Myślenic na kolejne spotkanie, a my rozmawialiśmy z sędzią Anną Głowacką, prezesem Sądu Apelacyjnego w Krakowie (KLIKNIJ).

TourDeKonstytucja było gościem w radiu KMY.pl - niech żyją wolnemedia i mediaobywatelskie ! Radio internetowe, telewizja internetowa i portal są niezależne od lokalnych samorządów, posłów czy polityków. Dewizą redakcji KMY.pl jest stanie obok obywatela, czasem nawet naprzeciw władzy. Mimo problemów z pozyskiwaniem środków na działalność, witryna internetowa zajmuje drugie miejsce pod względem liczby odsłon w regionie a w mediach społecznościowych jest liderem.

7 czerwca Kraków - dzień 4

Dzień później bus dojechał do Krakowa, a tam główną rolę pełnili właśnie sędziowie. W tym samym czasie w Warszawie Izba Dyscyplinarna rozpatrywała zażalenie krakowskiej sędzi Beaty Morawiec na wcześniejszą decyzję o uchyleniu jej immunitetu i odsunięciu od orzekania. Bus dojechał na pikietę wsparcia dla sędzi Morawiec oraz innych, represjonowanych przez władzę przedstawicieli środowisk wymiaru sprawiedliwości.

Po odtworzeniu preambuły do Konstytucji w wykonaniu Jerzego Radziwiłowicza przemówili: sędzia Paweł Juszczyszyn ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, pomysłodawca wydarzenia - Robert Hojda z KORD i sędzia Waldemar Żurek ze Stowarzyszenia Sędziów Themis. (KLIKNIJ)

- To Kraków pierwszy stanął w mojej obronie – mówił Paweł Juszczyszyn ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, wyjaśniając powody, dla których wraz TourBusem odwiedził krakowskich sędziów. - Zaraz jak odsunięto mnie od orzekania, po tym jak spadł na mnie grad represji, to sędziowie i obywatele Krakowa stanęli za mną murem. Wystarczy wspomnieć, że to Kraków był inicjatorem rozwieszania plakatów żądających przywrócenia mnie do orzekania, ale też naprawy tych szkód, które wyrządzono w sądownictwie. Jestem zaszczycony, że mogę tu być. Dziękuję!

- Nauczyciel jeśli chce przekazać swoją wiedzę, musi nawiązać dobry kontakt z uczniem i zdobyć ich zaufanie. Jest odpowiedzialny za przekaz informacji, podobnie jak sędziowie za wydawanie sprawiedliwych wyroków – powiedział Robert Hojda z Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, pomysłodawca i główny organizator przedsięwzięcia. – To ogromne wyróżnienie, że zostaliśmy jako Tour zaproszeni na pikietę solidarnościową.  ​Spotkanie w Krakowie ma także wymiar edukacyjny jak wizyta w Radomiu czy Kielcach, ale tu omawiamy Konstytucję na bardzo konkretnym przykładzie. Marzyła mi się różnorodność spotkań w ramach Tour i tak właśnie jest.

Po nich głos zabrali m.in. Magdalena Maciukiewicz, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, sędzia Grzegorz Dyrga, Prezes Stowarzyszenia Iustitia Oddział w Krakowie, Dariusz Mazur, rzecznik Stowarzyszenie Sędziów Themis oraz prokurator Krzysztof Wójcik ze Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia". Organizatorzy wydarzenia prowadzili rozmowy z obywatelami, wręczali egzemplarze konstytucji, prowadzili quizy, rozdawali gadżety i plakaty. Na zakończenie spotkania, już tradycyjnie, odbyło się podpisywanie zwoju Konstytucji przez uczestników wydarzenia.

6 czerwca Ostrowiec Świętokrzyski - dzień 3

Tu z mieszkańcami o konstytucji rozmawiali m.in. prokuratorzy: Małgorzata Adamajtys, Magdalena Wiśniewska, Małgorzata Duszyńska, Beata Syk-Jankowska, Piotr Skiba ze Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia", Danuta Przywara z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Joanna Hetnarowicz-Sikora oraz Dorota Loryś - Kosyło wraz z radcą prawnym Mariuszem Wieczorkiem ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA.
Rozdano około 150 egzemplarzy Konstytucji. Powodzeniem cieszyły się przypinki, naklejki oraz ulotki i broszury dot. praw obywatelskich. (KLIKNIJ)

 - Niestety mamy teraz do czynienia z podkopywaniem fundamentów i naruszaniu ścian nośnych, czego do tej pory w Polsce nie robiła żadna ekipa rządząca. Ta władza lekceważy głosy krytyki, a nawet uwagi i rekomendacje. Myślę, że gdy uda nam się zwielokrotnić liczbę przyjaciół Konstytucji RP, to grunt, na którym budujemy nasz wspólny budynek, będzie bardziej stabilny –  ocenia prezes Danuta Przywara.

Wywiad z Joanną Hetnarowicz-Sikorą ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, która opowiada na czym polegają interakcje między uczestnikami naszych wydarzeń a ekspertami ze środowiska prawniczego oraz o tym, jakie tematy są poruszane podczas naszych spotkań.

Sędzia Dorota Loryś-Kosylo dodała, że co prawda prawnicy oczywiście wiedzą, że niektóre organy zostały powołane nielegalnie, ale trzeba to uświadomić zwykłym obywatelom. - Dużo mówi się o łamaniu Konstytucji, natomiast nie wszyscy są prawnikami i nie dla wszystkich jest to jasne. Musimy uświadamiać jak jest naprawdę. Mówienie jaki wpływ ma konstytucja na życie każdego człowieka, jest bardzo ważne – wyjaśnia sędzia Loryś-Kosylo.

– Tour de Konstytucja wpisuje się w tę naszą działalność, bo to wszystko, co robimy w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach Strajku Kobiet, oscyluje wokół naszych praw i ich obrony – tłumaczyła powód przystąpienia do Tour Beata Głazek, jedna z organizatorek lokalnego wydarzenia. – Konstytucja jest szczególnie ważna, bo nasze prawa są teraz łamane. Odmawia się nam korzystania z nich. Nie możemy protestować, nie możemy brać udziału w zgromadzeniach, organizować ich, jesteśmy ścigane – dodała Elżbieta Mazur, druga z organizatorek. Więcej w rozmowie z organizatorkami. (KLIKNIJ)

– Konstytucja dziś jest sprawą, która powinna interesować nas wszystkich, a o jej przestrzeganie powinniśmy wszyscy zadbać. Jestem przekonany, że wszystkich wrażliwych ludzi porusza to, że Konstytucja jest dziś łamana przez najwyższych przedstawicieli prawa i rządu w Polsce. Nam zależy na tym, żeby ludzi nie różnić, żeby poprzez poznanie Konstytucji pomóc im w podejmowaniu świadomych decyzji – mówił Robert Hojda z Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych.

5 czerwca Kielce - dzień 2

Drugi dzień akcji, której celem jest popularyzacja zapisów Konstytucji i praktyki ustrojowej wytworzonej przez ponad 20 lat, był deszczowy nieco, ale powitanie było gorące. Spotkanie w KielceMiastospotkań (takie jest hasło reklamowe KIELC) było pełne rozmów z fachowcami, czyli sędziami, adwokatami, prokuratorami. Od Rzecznika Praw Obywatelskich otrzymaliśmy konstytucję, notesy, butelki do wody, które rozdawaliśmy mieszkańcom. Organizatorem wydarzenia na rynku kieleckim była KOD, Manifa Kielecka, Opozycja Uliczna, Prowincja Równości.

4 czerwca Warszawa-Raszyn-Kozienice-Radom - dzień 1

4 czerwca obchodzimy Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. W ten szczególny dzień wyruszyliśmy w ponad dwumiesięczną trasę z prawnikami, adwokatami, sędziami, artystami, działaczami społecznymi, wolontariuszami, demokratami, ale przede wszystkim z KONSTYTUCJĄ!

W tym dniu rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zaprosił organizatorów na briefing prasowy przed Biurem RPO. (KLIKNIJ)

- To będzie okazja do poważnej rozmowy z obywatelami o Konstytucji, która spaja nas wszystkich - podkreślał Adam Bodnar, który ruszył razem z działaczami w drogę do Radomia i Kozienic, a potem odwiedzi z nimi jeszcze kilka innych miast.

- Jako sędziowie uczymy się przy takich okazjach wiele od ludzi - mówił sędzia Igor Tuleya. Mec. Kinga Dagmara Siadlak, szefowa Stowarzyszenia Defensor Iuris, wskazywała, że adwokatura współdziała w ochronie praw i wolności obywateli. Rolę "tej małej książeczki",  jaką jest Konstytucja, m.in. dla równości kobiet i mężczyzn, podkreślał Zbigniew Hołdys.

W Raszynie, na naszym pierwszym przystanku, gospodarzem był Zbigniew Hołdys. (KLIKNIJ)

Niespodziewanym przystankiem na trasie busa z konstytucją były Kozienice. Decyzję o odwiedzeniu tego miejsca podjęto dzień wcześniej na prośbę gospodarzy miejscowości - starosty i wicestarosty Kozienic. (KLIKNIJ)

Podczas bardzo żywiołowego spotkanią z mieszkańcami Robert Hojda, pomysłodawca Tour z Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych powiedział: - Ktoś, kto chce brać udział w Tour de Konstytucja musi spełnić kilka warunków: przede wszystkim musi się uśmiechać, po drugie: mieć szacunek do każdego, w każdej rozmowie, niezależnie od tego kim jest, jaką opcję prezentuje czy skąd pochodzi rozmówca. Trzecią rzeczą najważniejszą, która przyświecała powstaniu tego pomysłu, to spróbujmy, żeby konstytucja pozwoliła nam przełamać to, co się stało złego między nami, żeby ta nasza trasa i nasze działanie mogły pomóc naprawić sytuacje, że trudno nam się ze sobą rozmawia, dogaduje, współpracuje ze sobą. Spróbujmy to zrobić jako obywatele skoro politycy nie mogą!

Profesor Adam Bodnar  - Rzecznik Praw Obywatelskich powiedział: Konstytucja stała się takim słowem trochę wyświechtanym. Mam wrażenie, że wymachujemy nią, atakujemy innych, że często zaczynamy jej używać wręcz oręż do walki. Chciałbym wraz z organizatorami tej akcji przywrócić prawdziwe znaczenie Konstytucji. Chcemy przypomnieć, że to rzeczywiście najważniejszy akt prawny w naszym kraju, który musi być przestrzegany. Że ten akt został przygotowany z wielką starannością w latach 90 i pewnym sensie podsumował ten pierwszy trudny etap przemian w Polsce. Że wiele osób nad konstytucją pracowało. Że ustawy tam zapisane odzwierciedlają całe szerokie spektrum naszego społeczeństwa.

W Radomiu, gdzie powitała nas żywiołowa ORKIESTRA GRANDIOSO, ogłoszono pomysł, który ma na celu przybliżenie konstytucji młodym Polakom - projekt pod roboczą nazwą „Konstytucja dla Młodych”. Chcielibyśmy, aby do projektu włączyły się wszystkie organizacje i grupy prodemokratyczne w Polsce. Ideą naszego projektu jest umożliwienie wręczania egzemplarza Konstytucji RP wraz ze świadectwem dojrzałości. Byłoby to doskonałą kontynuacją projektu Tour de KonstytucjaPL. (KLIKNIJ)

Na zakończenie wizyty w Radomiu Prof. Adam Bodnar zasadził drzewo. Dąb został od razu wpisany do rejestru drzew miejskich.

PATRONAT Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar

✅ORGANIZATOR
✔ Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych

✅WSPÓŁORGANIZATORZY
✔ Helsińska Fundacja Praw Człowieka
✔ Zbigniew Hołdys
✔ Komitet Obrony Demokracji
✔ Ogólnopolski Strajk Kobiet
✔ Protest z Wykrzyknikiem
✔ Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris
✔ Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia
✔ Stowarzyszenie Radomianie Dla Demokracji
✔ Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia - Oddziały terenowe
✔ Stowarzyszenie Sędziów Themis
✔ Wolne Sądy oraz ORGANIZATORZY LOKALNI

✅ PATRONI MEDIALNI

  • OKO.press
  • Gazeta Wyborcza
  • KMY.PL
  • Nasze Czasopismo
  • VideoKOD


Tour_de_KonstytucjaPL TdKPL TourdeKonstytucja AdamBodnar HelsińskaFundacjaPrawCzłowieka RPO KongresObywatelskichRuchówDemokratycznych ZbigniewHołdys KOD OgólnopolskiStrajkKobiet ProtestzWykrzyknikiem LexSuperOmnia Iustitia Themis WolneSądy DefensorIuris RadomianiedlaDemokracji


Więcej o akcji: https://tour-de-konstytucja.pl/

Link do Zrzutki: https://zrzutka.pl/zffjkg

Licytacje Allegro

Fundacja KORD
Nr. Konta: 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001
EUR: PL 93 1600 1462 1885 9412 6000 0003

Wesprzyj demokrację!