Aktualności

Podziękowania dla Rzecznika Praw Obywatelskich

Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych pragnie złożyć podziękowania ustępującemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich Adamowi Bodnarowi. Jego kadencja przypadła w niezwykle trudnym czasie, tym bardziej trzeba docenić jego wkład w budowanie i ochronę państwa prawnego.

Zapraszamy przedstawicieli opozycyjnych grup obywatelskich (formalnych i nieformalnych) do złożenia podpisu pod listem do Rzecznika. Akces prosimy przesłać na adres mailowy: kontakt@kord.org.pl

Zapraszamy też na organizowane przez KORD pożegnanie Rzecznika - szczegóły podamy w kolejnych powiadomieniach.

KORD

NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001