Aktualności

Nic o nas bez nas

27 sierpnia w Fundacji Batorego na zaproszenie KORD odbyło się spotkanie przedstawicieli niektórych grup Ulicznej Opozycji, reprezentantów parlamentarzystów niezależnych, PO, SLD i Partii Zieloni (przedstawiciele pozostałych partii nie odpowiedzieli na zaproszenie).

Jak bardzo oddaleni jesteśmy od siebie pokazało głosowanie dotyczące podwyżek uposażenia parlamentarzystów. Gabriela Lazarek rozpoczynając dyskusję w emocjonalnym wystąpieniu powiedziała o
rozczarowaniu "ludzi ulicy" przegłosowaniem w Sejmie ustawy „podwyżkowej” oraz brakiem dialogu polityków opozycji demokratycznej ze stroną obywatelską.

Na ten temat w formie przeprosin wypowiadali się reprezentanci partii.

Drugi punkt spotkania dotyczył powołania Ambasady Obywatelskiej przy Parlamencie RP.

Robert Hojda z KORD przedstawił projekt Ambasady, która mogłaby konsultować projekty uchwał. Zaznaczył, że praca nad tym projektem trwała od kilku miesięcy. Jednakże sytuacja związana z pandemią zawiesiła działania w tej sprawie. Zdaniem przedstawicieli partii i nieformalnych środowisk opozycyjnych tego typu placówka mogłaby w sytuacjach kryzysowych być pomostem między różnymi środowiskami.

Na koniec organizatorzy dysksusji zaprosili na kolejne spotkanie z delegatami niektórych grup Ulicznej Opozycji, podczas którego projekt ten będzie omawiany.
Nasze zaproszenie zostało przyjęte przez: Platformę Obywatelską, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Partię Zieloni. Dziękujemy tym partiom za gotowość do dialogu.

NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001