Aktualności

Międzynarodowy Dzień Demokracji

15 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Demokracji ustanowiony w 2007 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Demokracja to ustrój wymagający od nas, obywateli odpowiedzialności opartej na wiedzy, umiejętności zawierania kompromisów, szacunku i otwartości na drugiego człowieka.

Ale nie ma demokracji bez wolności przekonań, uczciwych wyborów, trójpodziału władz, niezawisłych sądów, sprawnych samorządów i wolnych mediów, a gwarantem demokracji parlamentarnej jest Konstytucja.

Wszystkim, którzy mają w sercu zasady demokratycznego i praworządnego państwa, życzymy wytrwałości w działaniu i sił w codziennych zmaganiach na rzecz obrony praw człowieka - naszych obywatelskich praw.

NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001