Aktualności

List Otwarty do Opozycyjnych Klubów Parlamentarnych Sejmu i Senatu R

Szanowni Państwo,

podczas 16. posiedzenia Sejmu RP IX kadencji, które odbyło się 14 sierpnia 2020 roku, została przyjęta większością głosów nowelizacja ustawy o wynagradzaniu osób sprawujących funkcje publiczne oraz ustawy o partiach politycznych. Fakt ten wywołał ze wszech miar zrozumiałe społeczne oburzenie. Podwyższenie wynagrodzenia parlamentarzystów, członków rządu i prezydenta, a także zwiększenie dotacji na partie polityczne to kroki nie do zaakceptowania, zważywszy na pogłębiający się kryzys epidemiologiczny i gospodarczy oraz bardzo trudną sytuację ekonomiczną wielu polskich rodzin.

W imieniu Fundacji „Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych” wyrażam głębokie zaniepokojenie podjętymi decyzjami. Skupione wokół KORD organizacje oraz grupy formalne i nieformalne od kilku lat działają w całej Polsce na rzecz przywrócenia demokratycznego porządku prawnego. Aktywiści obywatelscy z Ulicznej Opozycji z ogromną determinacją wspierali kandydatów opozycyjnych w kolejnych kampaniach wyborczych: samorządowej, europarlamentarnej, parlamentarnej oraz prezydenckiej.

Przez ostatnie lata jako przedstawiciele demokratycznej opozycji parlamentarnej uczestniczyliście Państwo w organizowanych przez KORD kongresach, debatach, manifestacjach. Mieliście okazję nas poznać i wielokrotnie rozmawiać o roli ruchów obywatelskich i ich relacjach z partiami politycznymi. Okazało się to niewystarczające. Podjęte 14 sierpnia decyzje świadczą o niepokojącym oderwaniu parlamentarzystów od aktualnych nastrojów społecznych, a także o braku dialogu ze stroną obywatelską.

Dlatego proponujemy Państwu włączenie się w projekt Fundacji KORD o nazwie „Ambasada Obywatelska przy Parlamencie RP”. Od jakiegoś czasu planowaliśmy realizację tego pomysłu, który szczególnie teraz wydaje się być bardzo potrzebny i pilny.

W związku z tym do przedstawicieli Klubów Opozycji Parlamentarnej kierujemy zaproszenie na spotkanie z delegatami grup Ulicznej Opozycji. Spotkanie o charakterze otwartym, transmitowane w niezależnych obywatelskich mediach społecznościowych.

Chcemy, byście w spokojnej rozmowie, bez emocji usłyszeli, dlaczego jako Uliczna Opozycja czujemy takie wielkie rozczarowanie i rozgoryczenie. Liczymy również na to, że będziemy mogli przedyskutować projekt „Ambasady Obywatelskiej przy Parlamencie RP” i możliwości zaangażowania się opozycji parlamentarnej w jej powstanie, funkcjonowanie i rozwój. „Ambasada” jako miejsce cyklicznych spotkań aktywistów obywatelskich z politykami umożliwiłaby stały dialog oraz konsultacje konkretnych projektów.

Do wyborów parlamentarnych zostały 3 lata i dziś nie stać nas na to, by marnować czas na wzajemne wyniszczające spory, a tym bardziej na takie poważne błędy jak przegłosowanie ustaw z 14 sierpnia.

Jeżeli jesteście Państwo otwarci na dialog i zainteresowani takim spotkaniem, czekamy na odpowiedź do 20 sierpnia 2020 roku.

E-mail: kontakt@kord.org.pl

List ten wysyłamy na oficjalne skrzynki pocztowe partii opozycyjnych.

Oczekując Państwa odpowiedzi,
pozostajemy z poważaniem.

Wesprzyj demokrację!