Aktualności

Fundusze norweskie a KORD

Fundusze norweskie to atrakcyjna alternatywa pozyskania środków finansowych dla ruchów formalnych i nieformalnych. Co prawda mówi się "fundusze norweskie", ale oprócz Norwegii na granty składają się także Islandia i Liechtenstein.

Ideą funduszu, którym zainteresować się powinny grupy działające w ramach platformy porozumienia i współpracy jaką jest KORD, jest wsparcie dla podmiotów działających na rzecz demokracji i rządów prawa, a także na rzecz poszanowania praw człowieka, w tym praw mniejszości. Do dyspozycji w ramach dwóch programów: Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy o budżecie 30 milionów EUR i Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny o budżecie 23 milionów EUR.

Pierwszy konkurs na projekty tematyczne ogłoszony zostanie w lutym 2020, drugi w listopadzie 2020 roku. Operatorem Funduszu Krajowego jest konsorcjum złożone z trzech organizacji: Fundacji im. Stefana Batorego (lider), Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich. Operatorem Funduszu Regionalnego jest konsorcjum w składzie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Fundacja KORD powołana w grudniu 2019, planuje pozyskiwanie środków finansowych dla niedużych grup, z którymi KORD współpracuje. Może to być szansa na zrealizowanie działań ruchów nieformalnych. Łatwiejsze będzie przygotowanie wszelkiego rodzaju spotkań, druk materiałów informacyjnych, opłacenie sali. Ważne jest to dla grup z mniejszych miejscowości (ale nie tylko), którym ciężko zebrać środki finansowe. Warunek jest jeden: zgodność celu działania grupy z celami zapisanymi w statucie Fundacji KORD.

KORD jako platforma dla tych grup jest żywo zainteresowany agregacją środków potrzebnych na działania związane z obroną demokracji np. edukacyjne. Dlatego też Przedstawiciel Fundacji KORD wziął udział w dwudniowym szkoleniu organizowanym przez Fundację Batorego (Warszawa 8-9.01.20).

- Jeśli grupa pracuje na rzecz demokracji, posiada wkład własny w postaci wolontariuszy i będzie chciała zorganizować działanie np. edukacyjne na swoim terenie, będziemy to wspierać - mówi Robert Hojda, członek Zarządu Fundacji, który wziął udział w szkoleniu. - Od powstania KORD i podczas ostatnich moich wizyt na zaproszenie grup lokalnych, przewija się w rozmowach problem braku pieniędzy na działania. Dlatego zakładając fundację byliśmy przekonani, że trzeba pomóc i w tym kontekście. KORD nie zmienia swojej dotychczasowej formy funkcjonowania, a jedynie wzbogaca ofertę dla wszystkich zainteresowanych współpracą na rzecz demokracji w Polsce.

NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001