Aktualności

FINAŁ - Brawo MY!

Dziękujemy, że towarzyszyliście nam w tej niesamowitej, edukacyjnej podróży po Polsce, której naszym honorowym patronem był Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji. Głównym organizatorem tej akcji jest Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, a naszym celem była edukacja i chęć łączenia Polaków i środowisk. Finał akcji - w niedzielę 8 sierpnia w Warszawie.

Ponad 130 podmiotów/grup/organizatorów gościło nas w prawie 90 miejscach, aby Polki i Polacy mogli podpisać się pod specjalnym zwojem z tekstem obowiązującej ustawy zasadniczej. I pokazać swoje przywiązanie do niej. Przejechaliśmy do finału 8 689 km. Wśród współorganizatorów były ogólnopolskie fundacje obywatelskie, stowarzyszenia prawnicze, organizacje pozarządowe, demokratyczne grupy lokalne.

Zjawiło się bardzo wielu znamienitych gości m.in. sędziowie wszystkich instytucji i instancji polskich, sędziowie pełniący obowiązki w instytucjach unijnych, prawnicy, autorytety obywatelskie, dziennikarze, artyści.

Co działo się na naszej trasie? W jedynej na naszej trasie wsi - w Gromadce (położonej na Dolnym Śląsku) powitano nas po staropolsku - chlebem a w Radomiu muzycznie zrobiła to orkiestra dęta. Grę terenową z nagrodami od sponsorów przygotowali organizatorzy z Jaworzna, a odbyła się ona na polskich Malediwach - do niedawna były tam wyrobiska cementowni, a teraz jest przepiękny park. W Wołczynie spotkanie zorganizował i prowadził 18-letni Kacper. W Białej Podlaskiej i w Płocku tańczono „belgijkę", w Siemiatyczach zespół Dobryna zaprezentował pieśni ukraińskie, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich zaśpiewały w Kępicach. Tablica marzeń zatytułowana "W jakiej Polsce chcę żyć?" pojawiła się w Białymstoku, Suwałkach i Nowym Sączu, fotobudka - w  Giżycku zaś - wystawa plenerowa pod nazwą ,,Nasza Droga do Wolności". W Nowej Soli doszło do procesu czarownicy, w Biłgoraju - do rozprawy, w której w rolę świadka-policjanta wcielił się Igor Touleya, a w Bartoszycach - do rozwodu (podczas symulacji rozprawy sądowej mąż tłumaczył, że  mężczyzna jest głową rodziny, żona ma ugruntowane cnoty niewieście, ale jak zacznie nowe życie, to z pewnością nie będzie już prała i prasowała). W Czarnem, Ustce i jeszcze w 6 miastach zaprezentowano wystawę prac Marty Frej, w Koszalinie - satyrycznych grafik "Ślepym Okiem Temidy". Ze sceny w Kartuzach i Bytowie popłynęły słowa preambuły w języku kaszubskim, w Legnicy grano rocka, w Jeleniej Górze akordeonista zagrał dla nas "Polonez Ogińskiego". Gościem specjalnym biłgorajskiego przystanku była Ludwika Wujec, olsztyńskiego – Krzysztof Daukszewicz, a poznańskiego - bohaterowie poznańskich protestów z 1956 i 1980 r.

W wielu miejscach były kącik z zabawami dla dzieci, konkursy wiedzowe i rysunkowe o konstytucji z nagrodami dla całych rodzin, a jeżeli chodzi o sport, to można było pograć w kometkę czy mini basket, młodzież trenowała na ergometrze wioślarskim, panie zajęte były jogą, panowie - przeciągali linę, a na kilku przystankach rozgrywano biegi. W Lęborku, Słupsku, Poznaniu, Płocku, Choszcznie, Stargardzie Szczecińskim odbyły się występy młodych artystów. W Lidzbarku Warmińskim i Koszalinie można było przymierzyć togę, w Płocku odbył się pokaz ratownictwa medycznego, a kurtyna wodna dała nam trochę ochłody w Choszcznie.

Prawnicy rapowali, prezentowali inne swoje pasje muzyczne, wystawiali prace plastyczne, dzielili się swoimi doświadczeniami zawodowymi i życiowymi. Nasza edukacyjna akcja uświadomiła obywatelom, że prawo w tym Konstytucję należy szanować, bo dotyka każdego niemal obszaru naszego życia, a sędziowie, adwokaci i prokuratorzy są normalnymi i wspaniałymi ludźmi

Na co zwracali uwagę Polacy, o czym rozmawiały z nami Polki? Skarżono się m.in. na jeszcze większe wydłużenie czasu oczekiwania na sprawę w sądzie, na wzrost cen leków czy środków medycznych, coraz dłuższe kolejki do lekarza, na dyskryminację płacową ze względu na płeć, na brak konsultacji społecznych przy tworzeniu projektu ustaw i programów rządowych, na problemy z egzekwowaniem prawa dziecka specjalnej troski do leczenia, na buble prawne uchwalane w nocy przez parlamentarzystów, na brak sprawiedliwego podziału dotacji dla samorządów lokalnych.

Padły pytania m.in. kto zapłaci za bankructwa z powodu zamykania i otwierania lokali gastronomicznych przy braku odpowiednich osłon finansowych dla branży, dlaczego władze nie wspierają organizacji ekologicznych i ich walki o faunę i florę, jak zmusić gminę, aby wdrożyła europejską dyrektywę o przeciwdziałaniu wobec przemocy kobiet, kto poniesie winę za nieprzestrzeganie konstytucji i prawa przez urzędników państwowych, dlaczego w Polsce nadal nie są respektowane prawa równościowe w odniesieniu do osób LGBT.

W wielu miejscach postulowano, aby konstytucja została wpisana do kanonu lektur. Mocno akcentowano niepokój związany z próbami odcięcia Polski od EU. Niestety, podczas rozmów przewijał się wątek podziału społeczeństwa, do którego w dużej mierze przyczyniła się polityka. Robert Hojda, organizator akcji Tour powiedział: - Boli mnie, że w kraju są takie głębokie podziały. Chcemy to zmienić. Nie przemocą i orężem, ale szacunkiem dla drugiego człowieka. Chciałbym, żeby dzięki Tour de Konstytucja PL coś wreszcie pękło. 

Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania, pasji lokalnych organizatorów, ich postawy, pracy jaką włożyli w przygotowaniach. Wyrażamy im swój szacunek. Była to dla nas ogromna szkoła służby obywatelskiej. Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaanagażowanie.

 - - - -

Podsumowanie

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia - obecność w 54 przystankach (przykładowo Radomiu w spotkaniu wzięło udział 6 prokuratorów, w Białymstoku - 8, Łodzi - 3, Olsztynie - 3). Część prokuratorów brała udział w kilku miastach. Rozdali ok. 2000 egz. konstytucji.

Członkowie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka byli na prawie 30 spotkaniach a Danuta Przywara, przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka była na większości z nich. Jechali do miast, wiosek i miasteczek, aby dowiedzieć się jakie problemy występują w egzekwowaniu praw obywatelskich. Fundacja rozdała 7000 ulotek dotyczących praw osób biorących udział w pokojowych zgromadzeniach.

Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia - w Tour de Konstytucja w całym kraju uczestniczyło w różnym charakterze (prowadzących, organizatorów, gości specjalnych lub supportujących przy stolikach eksperckich) około 130 sędziów (na 3500 sędziów). Iustitia Oddział Radom rozdał 150 egz. konstytucji na lokalnym spotkaniu, Iustitia Oddział Słupsk rozdał 500 egzemplarzy Konstytucji z własnych środków oraz 94 pakiety prezentowe (w tym dla najmłodszych obywateli książkę "Polska. Elementarz demokracji"). Dzięki Iustitii Oddział Słupsk na trzech przystankach rozdaliśmy 450 porcji wat cukrowych

Pomysłodawca projektu Tour de KonstytucjaPL - Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych - rozdała 7 tys. egzemplarzy konstytucji (jeszcze mamy 2 tys. egz. aby starczyło także na ostatnie przystanki) zakupionej ze środków zebranych przez obywateli.

Wielu znakomitych artystów, ale też zwykłych obywateli wsparło naszą akcję przekazując przedmiot na licytację. Przekazano m.in. "Biały Album” zespołu Perfect i spotkanie z ofiarodawcą - Zbigniewem Hołdysem, oryginalną czapą z Kirgizji od  Danuty Przywary, przewodniczącej Rady HFPC, obraz od Jana Wołka, audiobook "Ja, urbanator" z autografami Michała Urbaniaka i Andrzeja Chyry, od profesora Adama Strzembosza - z autografem autorski egzemplarz  wywiadu-rzeki „Między prawem i sprawiedliwością”. Licytowane były także m.in. dar od Marcin Matczaka - książka jego autorstwa z autografem, trzy książki Henryka Sawki, koszulka reprezentacji piłki nożnej z autografami, "Dzienniki" Krystyny Jandy czy komplet biżuterii sutaszowej, od Wandy Traczyk-Stawskiej - książkę opisującą historię kobiet biorących udział w Powstaniu Warszawy, Wiktora Zborowskiego wiersze i bajki na CD z autografem, od Olgierda Łukaszewicza z autografem, KONSTYTUCJA podpisana przez sędziów: Pawła Juszczyszyna, Dariusza Mazura i Waldemara Żurka. Wielkie dzięki dla wszystkich! Także za wpłaty ba konto i zrzutkę!

Na każdym z przystanków pojawiało się od kilkudziesięciu do kilkuset obywateli. Pokłosiem są wystawy rysunkowe, spotkania z ekspertami zaplanowane na najbliższy czas, a także akcje indywidualne obywateli. Cytujemy jeden z listów, jaki otrzymaliśmy "Hej, tu Olga! Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Fundacja Rodzić po Ludzku natchnęły mnie do napisania i wysłania skargi na naruszenia podczas porodu kilka lat temu w Koszalinie. Na spotkaniu w ramach Tour de Konstytucja Adam Bodnar mówił, że jeżeli chcemy by nasze prawa były przestrzegane warto się ich domagać, a gdy ktoś je narusza zachęcał do składania skarg. I złożyłam!"

Helena Pilejczyk, olimpijka, Honorowa Obywatelka Elbląga mówiła do zebranych: W sądach sędziowie przechodzą egzamin. Dzięki temu możemy się przekonać, kto dochowuje przysięgi sędziowskiej i potrafi być prawdziwym, niezależnym, bezstronnym sędzią, a kto niestety, często łudzony mariażem łatwego awansu, czy dodatków do wynagrodzenia idzie na współpracę z władzą polityczną - to może samo w sobie nie byłoby złe, gdyby ta władza nie łamała Konstytucji.

Katarzyna Wirkus, współorganizatorka wydarzenia w Bytowie na Kaszubach mówiła: Mniejszości narodowe to bardzo istotny temat w Polsce. To część składowa naszego pięknego kraju. To coś, co go wzbogaca. Dlatego dziś porozmawiamy na temat konstytucji, praw mniejszości. Trzeba o tym mówić i tłumaczyć, że pięknym jest się różnić, być kolorowym, mówić różnymi językami, a wciąż być Polakiem, bo jedno nie wyklucza drugiego. Tour de Konstytucja ma sprowokować dyskusję na temat naszych praw obywatelskich.

Adam Bodnar, do niedawna Rzecznik Praw Obywatelskich:  Jesteśmy obywatelami Polski, ale też obywatelami Unii Europejskiej. Co to oznacza? Jeśli wyjedziemy do jakiegoś innego państwa członkowskiego, aby studiować, pracować, prowadzić firmę czy rozwijać się, musimy być traktowani dokładnie tak sami jak obywatele tego kraju. Prezydentem jednego z miast rumuńskich jest obywatel narodowości niemieckiej. Pamiętajmy, że z obywatelstwa UE wynikają ważne dla nas dodatkowe prawa. Dlatego warto być w Unii, bo nie tylko o nas chodzi, ale o przyszłe pokolenia

W hiszpańskim ogólnokrajowym dzienniku ukazał się artykuł pt. "Polska decyduje, czy prawo polskie przeważa nad prawem europejskim", a w nim o naszej aukcji.

"Durante los últimos dos meses las plazas públicas de más de 90 pueblos y ciudades polacas se han llenado de jueces que poco tienen que ver con el paisaje rural que muchas veces los rodea. Enfundados con una camiseta donde se puede leer “Tour de la Constitución” se suben a escenarios rodeados de curiosos, pero también de ciudadanos interesados en conocer más sobre la carta magna del país. Un grupo de jueces polacos de todo el país se han propuesto explicar a sus ciudadanos el papel fundamental de la constitución."

Ekipa telewizji niemieckiej ZDF towarzyszyła nam Świnoujściu. Film poświęcony sądownictwu pokazywał także naszą edukacyjną podróż.

"Dla wielu osób, w tym w Polsce, spory prawne między Warszawą a Brukselą są skomplikowane i odległe. Aby to zmienić, latem tego roku polscy sędziowie jeżdżą po całym kraju, aby wyjaśnić obywatelom, że w grę wchodzą ich prawa. W zeszłym tygodniu akcja "Tour de Konstytucja Pl" (...) odwiedziła województwo zachodniopomorskie. Trasa jest dobrze zorganizowana." - tak informowała holenderski dziennik.

- - - - - -

By the 50th day of the campaign, we appeared at 77 stops (in large agglomerations, towns and villages). We drove 7549.78 km according to GPS (there are still 6 cities ahead of us, plus Warsaw). The co-organizers included nationwide civic foundations, legal associations, non-government organizations, and democratic local groups. Many distinguished guests came, including judges of all Polish institutions, judges acting in EU institutions, lawyers, civic authorities, journalists, artists. The honorary patron is the Ombudsman of the 7th term - prof. Adam Bodnar.

Over 130 entities / groups / organizers hosted us in almost 90 places, so that Poles could sign a special Basic Law roll.

Lex Super Omnia Prosecutors Association - presence at 54 stops. In Radom, 6 prosecutors participated in the meeting, in Białystok - 8, Łódź - 3, Olsztyn - 3. Some prosecutors took part in several cities. They distributed around 2,000 copies of the constitution.
Members of the Helsinki Foundation for Human Rights attended over 20 meetings to find out about the problems in enforcing civil rights. The Foundation distributed 7,000 leaflets on the rights of people taking part in peaceful assemblies.
Association of Polish Judges Iustitia - in the Tour de Constitution, around 130 judges (out of 3,500 members) participated in various capacities (leaders, organizers, special guests or supporters at expert tables). Iustitia Branch Radom handed out 150 copies of the constitution at a local meeting, Iustitia Branch Słupsk distributed 500 copies of the Constitution from its own resources and 94 gift packages (including the book "Poland. Primer of Democracy" for the youngest citizens).
The originator of the Tour de Konstytucja project. The Congress of Civic Democratic Movements Foundation gave away 7,000. copies of the constitution purchased with funds collected by citizens.
From several dozen to several hundred citizens appeared at each of the stops. Drawing exhibitions, meetings with experts planned for the near future, as well as individual actions by citizens are the aftermath. We quote one of the letters we received, "Hey, it's Olga!
The Ombudsman and the Rodzić po Ludzku (To Give Birth in a Human Way) Foundation inspired me to write and send a complaint about childbirth violations a few years ago in Koszalin. At the meeting under the Tour de Constitution, Adam Bodnar said that if we want our rights to be respected, it is worth demanding them, and if someone violates them, he encouraged them to file complaints. And I filed it!"

-------
Helena Pilejczyk, Olympian, Honorary Citizen of Elbląg: “In courts, judges pass an exam. Thanks to this, we can see who keeps the judge's oath and can be a real, independent, impartial judge, and who, unfortunately, often deluded by the marriage of easy promotion or bonuses to remuneration, goes to cooperate with the political authority - maybe this in itself would not be a bad thing, if this authority did not break the Constitution."
Katarzyna Wirkus, co-organizer of the event in Bytów in Kashubia: "National minorities are a very important topic in Poland. They are part of our beautiful country. It is something that enriches it. Therefore, today we will talk about the constitution and minority rights."
Adam Bodnar, until recently an ombudsman: “We are Polish citizens, but also citizens of the European Union. What does it mean? If we go to some other Member State to study, work, run a business or develop, we must be treated exactly like the citizens of that country. The president of one of the Romanian cities is a citizen of German nationality. In connection with Brexit, the situation of students from Poland and other European Union countries has changed, as radical increases in tuition fees have entered into force. Let us remember that EU citizenship gives rise to additional rights that are important to us. That is why it is worth being in the Union, because it is not only about us, but also about future generations."

- - - -
We invite you to the Tour de Constitution final

On 8th August, from 11am to 4pm, we’re hosting in Warsaw the Tour de Constitution final – a fun and friendly picnic with live music. The organisers and attendees of local events from all over Poland will arrive for this event, and will be joined by a number of counsellors, prosecutors (such as Ewa Wrzosek, Jarosław Onyszczuk, Katarzyna Kwiatkowska) and judges (including Beata Morawiec, Igor Tuleya, Piotr Gącariek), advocate Sylwia Gregorczyk-Abram. Moreover, will also be visited by the patron of the entire initiative, prof Adam Bodnar, notable artists such as Andrzej Chyra and Zbigniew Hołdys and Danuta Przywara from Helsinki Foundation for Human Rights.

Everyone will be able to get a free copy of the Constitution, with an occasional stamp.
The live music at the event will be provided by Michał Urbaniak, Pawła Mykietyn, Zbigniew Hołdys, Krzysztof Zalewski, Marcin Żabiełowicz (Hey) and many other artists who played at different local events throughout the tour.

Za zdjęcia z Giżycka dziękujemy Marcinowi Marszewskiemu.

NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001