Aktualności

Briefing nie tylko dla prasy

17 marca odbyło się spotkanie z przedstawicielami grup/zespołów, które współorganizują akcję Tour_de_Konstytucja.Pl” i którym prawa obywatelskie są szczególnie bliskie. KORD jest pomysłodawcą i koordynatorem podróży Konstytucji po Polsce.

Tour_de_Konstytucja.Pl” to projekt, do którego przystąpili organizatorzy w ponad 50 miastach. Podróż aktualnej i obowiązującej konstytucji ma zwrócić uwagę na przestrzeganie naszych praw obywatelskich oraz sprawić, aby społeczności lokalne zintegrowały się przez ruch na świeżym powietrzu. Patronat - Rzecznik Praw Obywatelskich, wspiera nas Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.

Ruszamy 3 maja z Radomia. Mamy szczególny rok; w 2021 roku mija setna rocznica uchwalenia pierwszej pełnej Konstytucji po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Kapsuła z Konstytucją ma przypominać także o jej poprzedniczce proklamowanej w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Akt uchwalony z woli całego narodu wprowadził 230 lat temu trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tolerancję i wartości oświeceniowe. Jest to ważne, aby cięgle przypominać o obowiązujących prawach obywatelskich i współpracy na rzecz całego narodu władzy sądowniczej, ustawodawczej i wykonawczej. Teraz w dobie pandemii, łamania praw obywatelskich, walki kobiet o wolny wybór w sprawie aborcji, kontrowersyjnych działań policji czy innych instytucji jest to szczególnie potrzebne. Obie uczcimy dwumiesięczną podróżą kapsuły, by przybliżyć zapisy konstytucyjne i praktykę ustrojową wytworzonej przez naszych ojców i dziadów.

Spotkaniom na trasie towarzyszył będzie "Tour - BUS" - samochód wiozący zwój Konstytucji. Dzięki temu będziemy mogli łatwiej realizować postawione cele, docierać do miejsc, w których będą organizowane lokalne wydarzenia, wspierać formalne i nieformalne grupy. Nagramy filmy, zrobimy relacje ze spotkań i wywiady.

Więcej info na stronie Tour lub mailowo/telefonicznie (info@tour-de-konstytucja.pl tel. +48 795 894 307 pon. - pt. w godz. 10-12 i 18-20).

Przyłącz się do wspólnej inicjatywy:

Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Zbigniewa Hołdysa, Inicjatywy "Wolne Sądy", KOD, miesięcznika „Nasze Czasopismo”, Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, portalu OKO.Press, inicjatywy „Protest z Wykrzyknikiem”, Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia - Oddziały terenowe, Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia", Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”, Stowarzyszenia "Radomianie dla Demokracji", KORD.

Przygotowaliśmy dla Was ciekawe przedmioty na licytacji - licytując możecie nam pomóc! Dziękujemy także za wpłaty na konto (Fundacja "Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych" NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001)!

Kontakt dla mediów: Katarzyna Wyszomierska KORD (kontakt: media@tour-de-konstytucja.pl)

Więcej filmów

NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001