Petycja - Radom

KORD Opozycja Uliczna

W dniu 25 czerwca wysłaliśmy petycję na ręce prezydenta Radomia. Niecierpliwie czekamy na Jego odpowiedź. Niżej krótkie wprowadzenie.
21 czerwca 2019 roku pan Mateusz Tyczyński udostępnił na swoim profilu informację ze strony „Zaczęło się w Radomiu” o sprzedaży w radomskim Centrum Informacji Turystycznej okolicznościowych koszulek z okazji rocznicy Czerwca ‘76. Wprawdzie informacja ta została opublikowana na prywatnym profilu, dotyczyła jednak ważnej sprawy publicznej, objętej pieczą Urzędu Miasta w Radomiu, a mianowicie obchodzonej w tym roku 43. rocznicy wydarzeń radomskich.
Z tej okazji grupa obywateli działających w stowarzyszeniu „Radomianie dla Demokracji” i inicjatywie „Odnowa” (oba podmioty aktywne w ramach KORD) zorganizowała uroczystości upamiętniające Czerwiec '76. Skromna, lecz wymowna uroczystość, z udziałem Irka Czarneckiego – uczestnika tamtych strajków, odbyła się w gronie zaprzyjaźnionych opozycjonistów ulicznych z Radomia, Warszawy, Kielc i Łodzi, reprezentantki radomskiego ratusza oraz przedstawicieli Partii Zielonych. Pod pomnikiem ofiar protestów zostały złożone kwiaty, a mówcy przypomnieli genezę zrywu, jego przebieg i wpływ na polską politykę, w tym powstanie KOR. Radomskie wydarzenia dały początek upadkowi komunizmu w Polsce. To tam wszystko się zaczęło. Dzięki bohaterom tamtych wydarzeń możliwa była konsolidacja środowisk opozycyjnych, z których kilka lat później zrodziła się Solidarność.
Organizatorzy uroczystości za własne pieniądze wyprodukowali pamiątkowe koszulki i rozdali je uczestnikom, między innymi w ten sposób upamiętniając ofiary wydarzeń radomskich. Urząd Miasta Radomia zamówił własne okolicznościowe koszulki przeznaczone do sprzedaży po 30 zł za sztukę. Tą informacją podzielił się na swoim profilu FB pan Mateusz Tyczyński – Dyrektor Kancelarii Prezydenta Radomia.
Działanie Urzędu Miasta negatywnie ocenił Waldemar Bukalski ze stowarzyszenia „Radomianie dla Demokracji”, który pod postem pana Mateusza Tyczyńskiego zamieścił następujący komentarz:
"Trochę mi wstyd, że moje miasto zarabia na handlu koszulkami Radomskiego Czerwca. Nasze stowarzyszenie bez dofinansowania stać na rozdawanie koszulek i gadżetów bezpłatnie! Wystarczy tylko mądrze rozdysponować pieniądze."
Na co pan Tyczyński zareagował tak:
"Waldemar Bukalski, a mi wstyd, że marginalna grupka próbuje na Czerwcu robić politykę. Dolary przeciwko orzechom, że rozdaliśmy znacznie więcej koszulek, niż wy w ogóle wyprodukowaliście."
Ci, którzy podejmują inicjatywy w godny sposób upamiętniające ważne dla naszego narodu historyczne daty, należą do jednej ogromnej organizacji – społeczeństwa obywatelskiego. Jego częścią jest także stowarzyszenie „Radomianie dla Demokracji”, działające na rzecz swojej
społeczności lokalnej, prowadzące różne akcje, w tym charytatywne, a także aktywne w ogólnopolskiej opozycji ulicznej.
Społeczeństwo obywatelskie nie jest „marginalną grupką”, a jego intencją nie jest „uprawianie polityki”. Natomiast zgodnie z przepisami prawa obowiązkiem urzędnika samorządowego jest udzielanie odpowiedzi i wspomaganie obywateli, a nie ich lekceważenie i obrażanie. Nieuprzejme i nieżyczliwe zachowanie pana Mateusza Tyczyńskiego wobec Waldemara Bukalskiego i innych osób działających w organizacjach obywatelskich uchybiło też Kodeksowi Etyki Pracowników Samorządowych obowiązującemu w Urzędzie Miejskim w Radomiu.
Petycja:
Petycja_KORDWięcej...

KORD a wybory parlamentarne 2019

Jak działamy?
MY JAKO OBYWATELSKIE RUCHY DEMOKRATYCZNE DZIAŁAJĄCE W RAMACH INICJATYWY KORD W CAŁEJ POLSCE, JESTEŚMY GOTOWI:
1. Wesprzeć kandydatów do Sejmu i Senatu RP, reprezentujących partie prodemokratyczne – aktualną opozycję parlamentarną i pozaparlamentarną.
2. Pomóc w promowaniu opozycji i jej założeń programowych, zwłaszcza w małych miejscowościach. Oznacza to między innymi nasze zaangażowanie w organizację i promocję spotkań oraz dystrybucję materiałów informacyjnych i programowych.
3. Przeprowadzić działania profrekwencyjne, zachęcające bierny dotychczas elektorat do udziału w wyborach.
4. Zorganizować ogólnopolską akcję, dzięki której uda dotrzeć się tam, gdzie dominuje przekaz mediów publicznych, fałszujący rzeczywistość i manipulujący faktami.
5. Pomóc w budowaniu bazy osób chętnych do udziału w komisjach wyborczych i do pełnienia roli obserwatorów wyborczych.
OD WSZYSTKICH PRODEMOKRATYCZNYCH KANDYDATÓW DO SEJMU I SENATU OCZEKUJEMY:
1. Przedstawienia swoich głównych założeń programowych.
2. Bieżącego kontaktu z przedstawicielami obywatelskich ruchów demokratycznych.
3. Dostarczania materiałów informacyjnych i programowych przeznaczonych dla wyborców.
4. Osobistego udziału w inicjatywach obywatelskich ruchów demokratycznych np. spotkaniach informacyjnych czy tzw. ulicznych stolikach wyborczych.
5. Zbudowania skutecznego przekazu skierowanego do ludzi młodych oraz do elektoratu PiS.
Warszawa, 21 czerwca 2019 roku
Zgłoszenia do współpracy:
kontakt@kord.org.plWięcej...

Koniec wpisów

NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001