Notatka ze spotkania KORD 26 stycznia 2019

 1. Robert Hojda otworzył spotkanie, przypominając
  historię KORD od czasów pierwszych spotkań w namiotach pod Sejmem.
 2. Zgłoszono propozycję alternatywnej agendy
  spotkania, jednak – po krótkiej dyskusji - podjęto decyzję pozostania przy pierwotnej
  agendzie, ogłoszonej wcześniej na stronie www KORD.
 3. Robert przedstawił zespół roboczy przygotowujący
  pierwsze dwa KORDy.
 4. Członkowie zespołu roboczego przedstawili
  istniejące narzędzia do komunikacji i współpracy, w tym kalendarz wydarzeń, wizytówki
  grup, możliwość dzielenia się plikami i materiałami filmowymi, stronę www, fanpage,
  grupę FB Opozycja Uliczna. Krótko przedstawiono pomysł organizacji trzeciego
  KORD. Katarzyna Wyszomierska przypomniała idee współpracy turkusowej.
 5. Ewa Krawczyk-Dębiec omówiła kwestie związane z
  dwoma zespołami powołanymi uchwałą nr 2 przez KORD II 5 stycznia: Komisja
  Porozumiewawcza Ruchów Demokratycznych (KPRD) powinna mieć za zadanie zbieranie
  sygnałów od uczestników KORD i pełnić wobec nich rolę usługową. KPRD nie jest
  instytucją podejmującą uchwały w imieniu całego KORD, może co najwyżej
  wypracowywać stanowisko. Zespół Programowo-Organizacyjny ma za zadanie
  koordynowanie współpracy pomiędzy grupami. Zapewnia wsparcie w manifestacjach i
  pikietach oraz tworzy agendę kolejnego zjazdu KORD. Cele KORD pozostały bez
  zmian – nadal chcemy: a. Otworzyć drzwi i stworzyć kanały komunikacji z
  najmniejszymi grupami – ale bez budowania formalnej struktury. B. Dotrzeć do
  małych miejscowości, zmobilizować lokalne grupy i udzielać im pomocy
  organizacyjnej oraz merytorycznej.

Wolna dyskusjaWięcej...

Rozliczenie zrzutki na KORD II

Zrzutka na II Kongres Obywatelskich
Ruchów Demokratycznych została uruchomiona 5 listopada 2018 roku, a zamknięta 6
stycznia 2019 roku. Planowaliśmy zebrać kwotę 8 000 złotych, a zebraliśmy
11 550 złotych. Pięknie dziękujemy!Więcej...

Rozliczenie zrzutki na KORD II

Zrzutka na II Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych została uruchomiona 5 listopada 2018 roku, a zamknięta 6 stycznia 2019 roku. Planowaliśmy zebrać kwotę 8 000 złotych, a zebraliśmy 11 550 złotych. Pięknie dziękujemy! Więcej...

Koniec wpisów

Wesprzyj demokrację!