USTALENIA KOMISJI PROGRAMOWEJ z 21 listopada

Celem Komisji Programowej jest wypracowanie kompromisowych sformułowań postulatów zgłaszanych przez różne grupy obywatelskie pod adresem sprawujących władzę i partii opozycyjnych. To, czego domagaliśmy się w czasie demonstracji i w protestach ulicznych, teraz trzeba wyrazić w formie programów i zadań dla rządzących.Więcej...

KORD I Łódź 9.09.2018

Pierwszy Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych odbył się 9 września 2018 roku w Łodzi. Uczestniczyło w nim kilkaset osób: przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń i grup nieformalnych z całej Polski, aktywni politycy, zasłużeni działacze opozycji demokratycznej w PRL, prawnicy, samorządowcy, postaci ze świata kultury. KORD był okazją do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i integracji. Więcej...

Koniec wpisów

NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001