Fundacja KORD

20 grudnia 2019 roku została zarejestrowana Fundacja „Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych” (KRS 0000820007). Dzięki temu platforma współpracy prodemokratycznych stowarzyszeń, organizacji i grup nieformalnych z całej Polski, jaką jest KORD, będzie mogła działać sprawniej i swobodniej. Uzyskanie osobowości prawnej ułatwi nam wiele działań, począwszy od tak prozaicznych kwestii jak choćby podpisywanie umów na wynajem sal na nasze cykliczne kongresy. Będziemy też mogli, na równi z innymi organizacjami pozarządowymi, starać się o fundusze na inicjatywy obywatelskie i uzyskiwać wsparcie w postaci honorowych patronatów cenionych instytucji i i ich przedstawicieli.

Więcej

Nowy projekt Fundacji KORD

Ogólnopolska akcja Tour de Konstytucja jest autorskim projektem Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych prowadzonym w ścisłej współpracy z organizacjami prawniczymi i obywatelskimi.

To dzięki zaangażowaniu aktywistów z grup formalnych i nieformalnych, przedstawicieli sądownictwa, prokuratur oraz adwokatury, a także ludzi kultury i zwykłych obywateli latem 2021 odwiedziliśmy blisko 90 wsi, miasteczek i miast. Rozmawialiśmy o państwie obywatelskim oraz o prawach i obowiązkach zagwarantowanych w Ustawie Zasadniczej z Kartą Praw Podstawowych UE, a przy okazji rozdaliśmy tysiące egzemplarzy Konstytucji.

Akcja trwa, a nasz TourBus odwiedza z tak potrzebną edukacją kolejne miejsca z „Przystankiem na żądanie”.

Więcej

Aktualności

    Kalendarz KORD

    Informacje do kalendarza są dostarczane przez portal Skwer Wolności oraz ruchy, stowarzyszenia i grupy nieformalne współpracujące w ramach KORD. Kalendarzem opiekuje się Stowarzyszenie Radomianie dla Demokracji.

    NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001